Zorginstituut Nederland is crimineel!

In de afgelopen uitzending van Radar was te zien hoe het medicijn Fampyra dat door duizenden MS-patiënten met zeer goede resultaten wordt gebruikt niet langer vergoed gaat worden.

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor het feit dat we met z´n allemalen verplichte zorgverzekering betalen en belast met de taak ervoor te zorgen dat iedereen die recht heeft op zorg die ook krijgt.

Nu heeft deze overheidskliek bepaald dat het medicijn Fampyra niet meer vergoed wordt vanaf 1 april, en nee, dit is geen grap maar volgens deze Zorginstituut-criminelen zou het effect nauwelijks bewezen zijn. Als je één op de drie patiënten niet noemenswaardig vindt, lijkt mij dat crimineel! De MS-vereniging en mensen met MS die aan het woord kwamen zijn geschokt.

MS is een ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast en de patiënt op termijn alle mobiliteit ontneemt.
In de uitzending van Radar zat een vrouw van 47 die lijdt aan MS. Zij was in staat door het gebruik van Fampyra weer een bestaan en zelfrespect te hebben en zelfs weer een studie te volgen. Zij was slechts één van de velen die als een kind zo blij waren dat er eindelijk een medicijn was dat werkt. Helaas is de ziekte zelf niet te genezen maar voor veel patiënten is symptoombestrijding een wereld van verschil.

Dat wordt deze mensen nu botweg afgepakt door deze criminelen van Zorginstituut Nederland! Het lijkt alsof je in dit land geen recht meer hebt op leven als je iets mankeert. Het is een grove schande!
Dit verhaal staat natuurlijk niet op zichzelf en het verhaal over Orkambi is een goed voorbeeld over hoe de overheid met mensenlevens denkt te kunnen omgaan. De overheid maakt er een sport van de bevolking stress aan te jagen door te zeggen dat een medicijn niet wordt vergoed om dan naderhand door grote druk alsnog tot vergoeding via het basispakket over te gaan.

Zo ook de sukkel van de Zorgvereniging Nederland die vertelde dat wanneer er nieuwe data zou komen in verband met Fampyra, vergoeding misschien overwogen zou worden.
Vreemd spelletje, dat vond ook Sharon Dijksma (PVDA) die kamervragen heeft gesteld in deze kwestie en aanstuurt op een debat met de minister. Goed werk!

Het is in dit land, waarin het dan volgens zeggen zo goed zou gaan, schering en inslag dat mensen met een beperking achteloos aan de kant geschoven worden.
Een overheid die altijd zo de mond vol heeft van discriminatie zou eerst eens de hand in eigen boezem moeten steken!

De overheid is maar al te vaak bezig met botweg de portemonnee van de burger af te romen. Laten ze doen waarvoor ze het recht van leven hebben: het volk van de benodigde grondrechtelijke zorg voorzien!

Er is inmiddels een petitie voor het behoud van dit broodnodige medicijn in het basispakket gestart en die vindt u hier.