Wilders steekt lont in kruitvat

Wilders doet het wéér!

De islam provoceren door een cartoonwedstrijd te organiseren over moslimbaas Mohammed.

Prima toch?

De protesten van de tulbanden in Pakistan zijn niet van de lucht en de Pakistaanse ambassadeur in den Haag, Shujjat Ali Rathore, veroordeelde op televisie het standpunt van de Nederlandse regering ten opzichte van de voorgenomen wedstrijd omdat deze niet veroordeeld werd. Waar haalt hij het!

Dreigementen in oorlogsretoriek aan het adres van Nederland door een zootje van dit soort ongeciviliseerde primaten waarin de moslims zich superieur achten aan het westen en ons hier de sharia willen opdringen lijkt me een lachertje. Wat de moslimwereld over ons denkt te kunnen uitkotsen is zonder meer grotesk te noemen.

Het is dan ook niet zo vreemd dat de haat tegen moslims nooit echt wil afnemen, maar sterker nog, zelfs toeneemt.
Door de heftige dreigementen van deze orde roepen moslims dit over zichzelf af.
Het wordt dan vrij lastig de goeden van de kwaden te onderscheiden en generalisering is wat overblijft.

Pakistan maar met name het radicale deel moet zich dus helemaal niet bemoeien met hoe wij in de vrije westerse wereld leven en denken.
Moslims die vinden dat vrouwen in gordijn geklede dingen behoren te zijn in plaats van hoe de vrouw hier haar eigen plaats heeft verworven en met eenzelfde respect behandelt dient te worden, kijken maar een andere kant op of ze verdwijnen liever helemaal!

Pakistan scoort in negatieve zin beduidend beter als het om #MeToo gaat dan de westerse wereld.

Zelfs in Nederland en in ons omringende landen als België en Duitsland zijn vandaag de dag dit soort radicale Pakistanen actief!
En niet alleen Pakistanen! Ook Syriërs en Afghanen maken het bont. Onze gastvrijheid werkt niet erg best.
Je kunt dan als politiek natuurlijk je kop in het zand blijven steken en doen of er niets aan de hand is maar de voorbeelden en bedreigingen worden steeds duidelijker.

Als ik hier op straat zo´n gordijn tegenkom, en dat is steeds vaker het geval, dan voel ik de neiging om het iets aan te doen.
Gelukkig maar ben ik sterk genoeg om een andere kant uit te kijken zodat ik zo´n schoolvoorbeeld van niet integreren niet te lang hoef te aanschouwen.
Eerlijk gezegd, de aanblik ervan wekt bij mij enige weerzin op.

Pakistan zou eerst eens de hand in eigen boezem moeten steken en de massale verkrachtingen en moorden op vrouwen en kinderen moeten aanpakken.
Deze Mohammed lovers doen blijkbaar niets liever dan anderen dicteren en vrouwen onderdrukken.
In die zin heeft de cartoon wedstrijd zeker ook een positieve kant. Doordat deze primaten nu zo kwaad zijn en demonstreren tegen Nederland en alle religies hier die ze zo verfoeilijk achten, zetten ze zichzelf weer op de kaart en wordt er vanzelf weer een lichtje geschenen op hoe deze radicale moslimkliek met medemensen, en dan in eerste instantie met vrouwen en meisjes, omgaat.
De dreigementen aan ons adres zijn serieus te nemen en zouden ons ook alerter dienen te maken over waar we mee te maken hebben. Het is tijd een Europees frontaal front te vormen en de lafhartige politici de oren te wassen.

Laat deze vrouwen verkrachtende, zich achter Mohammed verschuilende, hypocriete meute maar afzuipen in het gat dat ze voor zichzelf gegraven hebben.
Ambassadeur terughalen en Shujjat Ali Rathore en consorten het land uit trappen!
Kom maar terug als je respect en manieren hebt geleerd ten opzichte van andersdenkenden en vrouwen. Neem maar een kip!

Geert Wilders heeft uiteindelijk bakzeil gehaald, jammer maar na tientallen bedreigingen per dag zeker begrijpelijk. Toch zie ik het als een soort knieval en dat stoort me toch enigszins.