Waar is nu die politie van Tilburg?

Nu sinds een aantal jaren maken vooral de politie van Tilburg maar ook andere hulptroepen er in Tilburg Noord dankbaar een gewoonte van om met gierende sirenes, soms drie tot viermaal per dag, de Beethovenlaan en de van Anrooylaan als startbaan te gebruiken voor hun acties.

De Beethovenlaan en de van Anrooylaan zijn een 30 km gebied!
Waarom wordt er door deze acceptgirobrigade niet gekozen voor een route buitenom?
De Vlashoflaan zou een beter alternatief zijn omdat het daar minder omwonenden stoort met het stomme getoeter.

Maar terwijl er voor geheel Tilburg een vuurwerkverbod geldt en we al tijden worden opgeschrikt door opgeschoten jeugd die meent met cobra’s bewoners tot het uiterste te choqueren blijft het blauw op straat, ineens na een jaar van geluidsoverlast door hun haastig getoeter, oorverdovend stil.

Hier trillen bij tijd en wijle zowat de ruiten uit de kozijnen door het verboden zware vuurwerkgeweld maar de “Wouten” zijn in geen velden of wegen  te bekennen!
Kerstreces?

Waar is die befaamde wijkagent die op zijn fietsje als een veredelde Bromsnor door de wijk zijn ronde doet en de gelederen in bedwang houdt?
Afgeserveerd door bezuinigingen of luiheid?

Het wordt hoog tijd dat het als slecht bekendstaande politiekorps van Tilburg eens eindelijk doet waarvoor het ooit in het leven werd geroepen, overlast inperken!
Als er een totaal vuurwerkverbod geldt wordt het tijd dat er op gehandhaafd wordt!

Maar werken is natuurlijk iets anders dan op hoge snelheid in een auto zitten en een 30 km zone onveilig maken.