VS bang voor Noord-Korea?

De VS lijken nerveus te worden door de aanhoudende leveringen van projectielen van Noord-Korea aan Rusland waarmee Noord-Korea een perfecte proeftuin voor zijn raketten heeft gecreëerd.
Ook de intensievere samenwerking tussen China en Rusland baart de VS zorgen.
Tja, jammer dan, eigen schuld, had het dan niet zo lang aan laten leuren.

Vind de VS zichzelf nu niet een klein beetje hypocriet?
Naar mijn idee heeft de VS zich, na de lange tijd dat ze Oekraïne en daarmee Europa en de NAVO in de steek hebben gelaten, zelf in de voet geschoten.
Ik zou als ik Biden was de debiele MAGA club hartelijk voor bedanken.

Mijn mening is dat de laffe VS zo lang heeft verzuimd om Oekraïne te geven wat het WERKELIJK nodig heeft.
Borstklopperij voor het leveren van een druppel op een gloeiende plaat wekt maar weinig respect.
De VS heeft Oekraïne steeds opnieuw afgeserveerd met te weinig afgeschreven en ge-refurbished oud materieel en grossiert in smoesjes en loze beloften.
Steun was goedgekeurd en slechts één man weigert het in stemming te brengen waardoor Oekraïne geholpen kan worden. Moskou Mike!
Deze gebrilde kwal zou gevierendeeld moeten worden want hij saboteert duidelijk al maanden alle hulp aan Oekraïne.
Johnson zou ’s nachts wakker gehouden moeten worden door alle levens die door zijn toedoen verloren zijn gegaan.

Er staat in de magazijnen van de VS een enorme hoeveelheid materieel waaronder bijvoorbeeld honderden Bradley’s waar de Oekraïense militairen zeer tevreden over lijken te zijn.
Waarom stuur je dan niets als je zegt het conflict in Oekraïens voordeel te willen beslechten?
Met twee monden spreken gaat het algemene vertrouwen in de VS niet helpen.
Dit geldt overigens ook voor Duisland dat Duitse bedrijven heeft die de Russen in Marioepol helpen met de wederopbouw.
Dit terwijl de laffe Orks hulptroepen en ambulances blijven bestoken tegen alle mensenrechtenverdragen in.
Dit zou voor Oekraïne het pad moeten effenen om reparatiewerkplaatsen voor Ork gewonden in het vizier te nemen.

Helaas, met mooipraterij komen we op het slagveld niet zo ver.
De praatjes van Blinken en zeker van een angsthaas als Jake Sullivan snijden zo langzamerhand geen hout meer en tegen de achtergrond van de NAVO waar de VS het lidmaatschap van Oekraïne lijkt te traineren heb ik mijn twijfel over welk spelletje de VS hier speelt.
De VS en de NAVO laten Oekraïne nodeloos bengelen en schuiven alles op de lange baan.
Praatjes vullen geen gaatjes!

De VS hebben in mijn optiek het momentum om het conflict in het voordeel van Oekraïne te beïnvloeden danig verpest en onnodig gerekt.
Als de VS woord gehouden zou hebben en geleverd zou hebben aan waar de Oekraïense strijdkrachten al lange tijd behoefte aan hebben en dan met name luchtverdediging en artillerie dan zou het front er heden ten dage heel anders uitgezien kunnen hebben.

In mijn ogen brengt de VS, met name door de interne twisten en de halfslachtige houding, Europa in haar geheel maar ook zichzelf op onvergeeflijke wijze in gevaar.
Het vooruitziende strategisch inzicht lijkt het te verliezen van de protectionistische politiek van de VS en zal heel waarschijnlijk in het eigen gezicht terugslaan.
Spijt komt altijd achteraf.

Doordat Oekraïne vecht op twee fronten, aan ene zijde de hopeloos verliezende sadistische bunkertsaar die gezichtsverlies probeert te voorkomen en aan de andere zijde een schrijnend tekort aan artillerie, luchtverdediging en munitie, wordt ook de situatie in Zaporizja met betrekking tot de grootste kerncentrale van Europa redelijk kritiek.

Door de aanhoudende aanvallen op Zaporizja en de nog steeds bezette kerncentrale door onkundig en incompetente Orks die daar de scepter zwaaien ontstaan er steeds opnieuw gevaarlijke situaties.
Door aanvallen van enige tijd geleden werd zelfs de stroom van de centrale onderbroken.
Dit kan zéér ernstige gevolgen hebben, maar zowel het verantwoordelijkheidsgevoel van zowel de Orks als de VS lijkt te ontberen.

Dat is de reden waarom ik propageer van de VS als zogenaamde leider af te komen als Europa zijnde.
De adviezen die uit de VS komen raken vaak kant noch wal en in mijn ogen ontbreekt het de VS aan elk strategisch inzicht.
Het irriteert mij dat een stel bureaucraten van het Pentagon met allerlei op los zand gebaseerde analyses komen aankakken welke op de werkelijke slagveld situatie in Oekraïne nauwelijks dan wel geen invloed hebben.

Ook het steeds opnieuw zeuren over het feit dat Oekraïne terugslaat op Russisch grondgebied lijkt te suggereren dat de VS Oekraïne in een defensieve rol wil houden en het de VS er niet aan gelegen is om Oekraïne te laten winnen.
Dit terwijl Oekraïne het volste recht heeft zich te richten op potentiële strategische doelen die de oorlogsindustrie en de logistiek kunnen vertragen of lamleggen aan te vallen met alle kracht.

Het is een grove schande dat de VS hier zelfs maar over denkt zeker gezien de dodelijke aanvallen op gewone burgers en het stelselmatige gebruik van chemische gasgranaten op het slagveld.
De Russen zijn in paniek en grijpen naar steeds wildere methodes om gezichtsverlies te voorkomen.
Helaas lijk me dat een utopie.

Dat is meteen waarom ik de VS totaal niet meer vertrouw.
Temeer ook omdat ze een Israëlische massamoordenaar steunen.
Je hoeft alleen naar de populaire zenders als Discovery of Historie Channel en CNN te kijken om te zien welk vlees je in de kuip hebt.
Een kinderlijk volkje dat alleen geïnteresseerd lijkt in materiele zaken en gewin en ondertussen elkaar de hersens inslaat.

De volslagen onozele redneck Trump is daar lichtend voorbeeld van.
Een zieke maatschappij van onvoorstelbaar veel te dikke drugsverslaafde hebberige zombies.
Het uiteindelijk product van overgezwommen losers uit Europa.
Daar wil je als Europa niet meer van afhankelijk zijn.

Helaas kan ik er geen respect voor opbrengen net als voor al de Russische alcohol en drugsverslaafden.
Waarschijnlijk zijn de enorme legers aan beide zijden nodig om de eigen onmachtige bange bevolkingen veilig te houden.
De supermachten als de VS, China en Rusland zijn in mijn ogen op geestelijk gebied enorme kleutercentra.
Naïviteit en angst lijken er mij te overheersen over objectiviteit en realisme.
In alle eerlijkheid lijkt China mij nog het beste uit de verf te komen al verafschuw ik het idee dat ze Taiwan zullen aanvallen.

De VS speelt hoog spel en de vraag gaat zijn of ze de eventuele uitkomst zullen waarderen als Noord-Korea zijn raketten geperfectioneerd heeft en ze op de VS gericht staan.
We moeten bedenken dat de VS zelf Noord-Korea de tijd en de mogelijkheid heeft gegeven de eigen veiligheid te versloffen.

Ook China doet een duit in het zakje door Rusland van technologie te voorzien die het nodig heeft om oorlogsapparatuur te kunnen ontwikkelen en produceren.
Daarnaast werken de sancties op een trieste manier en worden materialen gewoon onder andere via Turkije omgeleid en naar de Orks verscheept.

Ondertussen maken humorvolle onverschrokken en onverzettelijke Oekraïners preskop van de laffe Russen en, man, je zult maar schroothandelaar zijn in Oekraïne, het zijn er gouden tijden.
Ondertussen lijkt de natuur zich ook tegen de Orks te keren, maar meer waarschijnlijk is dat het onderhoudsgeld voor de nu doorgebroken dammen in Rusland is ingezet voor het financieren van toekomstig schroot en lijkzakken in Oekraïne.

De SS Orks strijden voor een bij voorbaat verloren zaak en dit door slecht één man.
Poetin had deze oorlog al verloren voor hij begonnen werd, enig realisme had veel onnodig leed kunnen voorkomen.
Scholz  propageert dat de Hitler kloon de oorlog zal beëindigen zo gauw hij het besef heeft niet te kunnen winnen.
Dat besef had er op dag 1 al moeten zijn toen hij probeerde Kyiv in te nemen.
Zeer goed punt in het betoog van Scholz vind ik het feit dat hij oproept tot een Europese defensie industrie, daar ben ik het hardgrondig mee eens.

Nee, het is een Hitler kloon met dezelfde geestelijke afwijking als Hitler had.
Strategische plannen maken terwijl alle regimenten, brigades en divisies zijn uitgeroeid zoals Hitler deed en dan een cyanide pil en een kogel.
Kortom: Poetin heeft zich op een path of no return gewaagd en hoe dan ook verloren.

 

Lex talionis
in hostem omnia vici

Si vis pacem, para bellum

Slava Ukraini