Uitspraak executie Molukkers treinkaping 1977

De rechtbank in den Haag heeft na veertig jaar de definitieve uitspraak in de zaak van nabestaanden van de Molukse treinkapers van de Punt in 1977 tegen de Staat der Nederlanden ten tijde van het kabinet den Uyl gedaan.

De vlam was in de pan geslagen doordat de door Nederland gedane beloften aan de Zuid-Molukkers over de RMS ofwel de eigen Republiek der Zuid-Molukken op Ambon niet werden ingelost doordat Indonesië daar een stokje voor stak.

Ene op televisie als D.Glass  (naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier  mr. D.R. Glass) aangeduide rechter van het gerechtshof den Haag formuleerde zijn uitspraak nogal rommelig en greep bijna constant naar een naast hem geparkeerd glas water, dit misschien om zijn eigennaam eer aan te doen.
Het lijkt mij ook dat ten tijde van de feiten deze rechter nog niet eens verschenen was in de pen van zijn vader! Ofwel zat hij met een lolly in zijn mond zijn luier vol te doen tijdens Sesamstraat, maar dit terzijde.

Op het WWW valt over deze rechter niet erg veel te vinden maar met enig graafwerk komt een en ander toch wel boven tafel. Verrassend is dan te zien dat in vrijwel alle claims tegen de Staat der Nederlanden waarin deze rechter uitspraak doet, het verdict steevast is dat er of te weinig bewijs zou zijn of te laat ingediend. Hoe het ook zij, you loose either way!

Het is misschien goed te weten dat er een zwarte lijst bestaat waarop rechters evenals medici circuleren wier naam door frauduleus dan wel anderszins ter discussie staand gedrag kan worden opgediept.

De claim die door de nabestaanden werd gehanteerd was dat onder de doden aan Molukse kant te weten Hansina Francina Uktolseja en Max Johny Papilaja koelbloedig zouden zijn geëxecuteerd in de trein door mariniers die in het verslag respectievelijk benoemd werden als 2a, 2d en 5b.

Joop den Uyl was destijds premier, Dries van Agt minister van justitie en de dubieuze Henk Vredeling minister van defensie, verantwoordelijk voor de olieboycot als gevolg van wapenleveranties aan de nazistaat Israël in 1973.
Den Uyl noemde het desgevraagd in ´77 na de feiten een regelrechte executie!

Gebleken was dat voorgenoemde Uktolseja, zwaar gewond roepend om haar moeder, ongewapend en slechts gekleed in ondergoed, en Papilaja, eveneens ongewapend en zwaar gewond onder een deken, vermoedelijk al getroffen door de aanvallen van de F16´s, alsnog van op korte afstand zijn doodgeschoten.
Het kan zo zijn dat de mariniers al met bagger in de schoenen de trein hebben betreden en dat de adrenaline rush waarin ze op dat moment verkeerden er toe heeft geleid dat deze ongewapende mensen op brute wijze werden geëxecuteerd.

De uitleg van het vonnis in deze zaak vind ik erg mager. Ook het geheugen van de mariniers lijkt na te laten.

De nabestaanden zouden te weinig bewijs hebben geleverd volgens D.Glass en dat oordeel ligt er nogal dik op als je beziet dat de Staat niet in beroep kan wegens verjaring. Dan maar op deze manier afdoen, als altijd! Dries van Agt is nooit opgeroepen als getuige door de rechter, dit is belachelijk en heeft de geur van doofpot.
Dries van Agt heeft deze zinloze moordpartij op zijn geweten en zou daarvoor op zijn minst gevierendeeld dienen te worden, het liefst en public.

Enige enigszins verzachtende omstandigheid voor mij zou kunnen zijn dat van Agt zich van Israël heeft afgewend en zich richt op de Palestijnse zaak, maar dat is weer een heel ander hoofdstuk.

Conclusie: de Staat der Nederlanden is verantwoordelijk voor de gruweldaden begaan tijdens de treinkaping bij de Punt in 1977 en heeft minimaal acht doden op haar geweten, maar komt er helaas weer onderuit zoals zo vaak.

De Molukkers zijn door Nederland altijd al in het verdomhoekje gezet en met loze beloften voor de gek gehouden, een escalatie was dan ook op bepaald moment te verwachten.
Het zijn nu eenmaal geen slaafse zuiderlingen en dat hebben ze in Indonesië veelvuldig bewezen!

Op internet zijn veel reacties te vinden van een aantal types met de verstandelijke vermogens van een fruitvliegje die het helemaal geweldig vinden dat deze mensen op zulks brute wijze aan hun einde kwamen. ¨Allemaal terroristen¨ wordt er gescandeerd!
Dat is te makkelijk! Je kunt een groepje boze jongeren nauwelijks met IS over één kam scheren!

Leer de geschiedenis en weet welk leed en onrecht hen is aangedaan. Saillant detail is dat er onlangs erkenning is gekomen voor wat de Molukkers in het KNIL voor Nederland hebben betekend. Fijn ook dat er toch nog iemand uit die tijd in leven bleek.

Stel je nu eens voor dat je eens even geen kuddeschaap bent!
Plaats jezelf in een zodanige situatie waarin je volledig afhankelijk bent van de gratie van een koffie dweilende slijmerig in je gezicht lachende Rutte die jou vervolgens voor zoveelste keer een mes in je rug steekt.
Op den duur ga je door het lint!
Dan pik je het niet meer.
Als je dan ook nog een Zuiders temperament hebt zal dat eerder het geval zijn dan bij een braaf en volgzaam Westers kuddeschaap dat naar de slachtbank geleid wordt, dat is zo, maar toch.

Hou me ten goede, ik praat wat de Molukkers deden zeker niet goed! Het gaat erom wat erna gebeurde en hoe het nu voor de nabestaanden wordt afgedaan door de Staat. Het was een wanhoopsdaad waarvan ze zelf de gevolgen onmogelijk hebben kunnen inschatten.

Echter, het expliciete geweld dat gebruikt werd was overproportioneel en schrijver dezes zat indertijd niet voor Sesamstraat in een luier maar heeft het spel zeer bewust meegekregen. ik kan mij ook de onderhandelingspogingen destijds van Johan Manusama, (zelf niet geheel een onbeschreven blad) president in ballingschap van de RMS, nog terdege herinneren.

Expliciet geweld wordt in deze tijd toenemend toegepast, vooral door politiediensten, en je kunt je daarbij afvragen of de opleidingen en trainingen wel voldoende geschikt zijn.
Als 73-jarige dementen in een tehuis of geestelijk gehandicapten al met een stroomstootwapen worden belaagd begin ik mijn twijfels te krijgen over deze maatschappij. De incompetentie druipt er vanaf. Ook maar tegen bewapenen denkelijk, taser aanschaffen.

Dat de Nederlandse politie ongeschikt is voor het gebruik van tasers is overigens al veel langer bekend.  Mensen met Alzheimer kunnen agressief worden, dat is ook bekend. Proberen ze deze oude mensen verplichte euthanasie toe te dienen?

Als het hier mijn demente moeder zou betreffen dan kon zo´n geüniformeerde num nut in kwestie nog iets verwachten!

Onbeschaamde machtswellustelingen en totaal incompetent!