Schop die opgeblazen Hongaarse vetbal Orbán eindelijk de EU uit!

Duitse minister van Buitenlandse Zaken bekritiseert Hongaarse premier voor zijn “vredesreizen”

WOENSDAG 10 JULI 2024, 23:45
Duitse minister van Buitenlandse Zaken bekritiseert Hongaarse premier voor zijn vredesreizen
DUITSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN ANNALENA BAERBOCK. STOCK FOTO: GETTY IMAGES

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft scherpe kritiek geuit op de reizen van de Hongaarse premier Viktor Orbán naar Rusland en China tijdens zijn zelfverklaarde “vredesmissie”, en benadrukte dat ze niet het standpunt van de EU weerspiegelen.

Bron: Baerbock in een interview voor CNN, zoals gerapporteerd door European Pravda

Bijzonderheden: Gevraagd naar haar mening over Orbáns “vredestichtende reizen”, zei Baerbock: “Nou, soms vraag je je af hoe het zit met het ego, vooral van sommige mannen.

Elk land in de Europese Unie weet dat vooral op het gebied van buitenlands beleid en veiligheid de verantwoordelijkheid niet bij het voorzitterschap [van de EU-Raad – red.] ligt, dat maar zes maanden duurt, maar bij de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse politiek”, aldus Baerbock.

Baerbock merkte op dat Orbán er tijdens zijn reis naar Moskou in feite bij Oekraïne op aandrong “te stoppen met zichzelf te verdedigen”. “Dit vertellen aan het slachtoffer van een agressie – dat is niet alleen in strijd met de vredesorde van de Europese Unie, maar ook met het VN-Handvest”, voegde ze eraan toe.

Baerbock wees erop dat Orbán er in Peking niet bij China op aandrong te stoppen met het steunen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

———————————

Zal de EU Orbán straffen voor zijn valse “bemiddeling” met het Kremlin over de oorlog in Oekraïne?

WOENSDAG, 10 JULI 2024 — 

De EU overweegt opnieuw Hongarije en zijn premier Viktor Orbán te straffen, die misbruik zouden maken van zijn positie als hoofd van de EU-Raad. Dit betreft in de eerste plaats zijn internationale activiteiten, met name de valse “bemiddeling” met betrekking tot de beëindiging van de oorlog in Oekraïne, waarbij hij zijn status van Europees voorzitterschap gebruikt zonder de toestemming van andere EU-leden.

Er wordt binnen de EU serieus gediscussieerd over het voortijdig beëindigen van het Hongaarse voorzitterschap. De EU heeft nog nooit eerder de ambtstermijn van een voorzittend land beëindigd, maar het is waarschijnlijk. Nu gaat het om een politieke wil.

Lees meer in het artikel van Sergiy Sydorenko, een Europese Pravda-redacteur – Ongestraft Orbán: Hoe Hongarije de EU “leidt” regels overtreedt in onderhandelingen over Oekraïne.

De Europese Pravda beschreef het bezoek van Viktor Orbán aan Kiev, dat voor hem ongewoon toepasselijk was.

EU-functionarissen gaven aan dat Orbán, na het ontvangen van extra EU-bevoegdheden, constructiever zou worden. In Kiev, Brussel en Europese hoofdsteden werden de verklaringen van Orbán over het gebruik van zijn bevoegdheden van de EU-Raad ten voordele van Oekraïne gehoord.

De zaken verslechterden echter snel. Dagen na zijn bezoek aan Kiev ging Orbán naar Moskou, waarmee hij het informele veto over de bezoeken van de EU-leiders aan het Kremlin verbrak, wat veel vragen opriep, maar weinig verrassingen. Na Moskou bezocht Orbán China en presenteerde deze reizen als zijn vredesinspanningen, waarbij hij beweerde dat hij bemiddelt tussen Oekraïne en Rusland.

Deze week is Orbán in de VS voor een NAVO-top, waarschijnlijk in een poging Donald Trump te ontmoeten om zijn bemiddelingsdiensten te ‘verkopen’.

Hij krijgt echter te maken met terugslag en veroordeling van EU-collega’s.

Het is van cruciaal belang op te merken dat het bekleden van het voorzitterschap van de Raad van de EU Hongarije niet tot de “EU-baas” maakt. Integendeel, Hongarije is nog beperkter. Zijn verklaringen moeten worden gecoördineerd met andere staten. Op bepaalde gebieden, waaronder het buitenlands beleid, heeft Orbán niet het recht om op te treden zonder de unanieme instemming van de EU-lidstaten en de toestemming van de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borrell.

Orbán heeft deze regel overtreden en een hele theorie ontwikkeld die zijn acties rechtvaardigt. Brussel bereidt zich voor op een stevige discussie met Hongarije over deze kwestie.

Bovendien heeft de EU een nieuwe manier om Hongarije te straffen zonder unanimiteit.

Er zijn geen juridische belemmeringen om Hongarije tijdens de volgende top zijn voorzitterschap van de Raad van de EU te ontnemen.

Bronnen in Brussel benadrukken een dergelijke kans, die waarschijnlijk een “zachte bedreiging” zal zijn voor Orbán tijdens de ambassadeursbijeenkomst van de EU-lidstaten op woensdag en later tijdens de bijeenkomst van de Raad Buitenlandse Zaken van de EU op 22 juli.

Zullen de Europeanen echter de politieke wil hebben om deze stap te zetten? Het antwoord ziet er vanaf vandaag negatief uit.

——————————-

Brussel bevestigt dat Orbán schouder aan schouder met Poetin EU-verdragen schendt

DONDERDAG 11 JULI 2024

De juridische dienst van de Europese Unie heeft vastgesteld dat de gesprekken van de Hongaarse premier Viktor Orbán met de Russische leider Vladimir Poetin tijdens zijn reis naar Rusland vorige week in strijd zijn met de EU-verdragen.

Financial Times meldde dat de juridische dienst van de EU de lidstaten woensdag heeft verteld dat de acties van Orbán in strijd waren met EU-verdragen die elke “maatregel die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in gevaar zou kunnen brengen” verbieden.

Orbán overtrad ook een wettelijke bepaling die alle lidstaten oproept om activiteiten op het gebied van buitenlands beleid “zonder voorbehoud uit te voeren in een geest van loyaliteit en wederzijdse solidariteit”, vertelden drie bronnen aan de FT.

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, zei tegen de FT: “Dit was een politieke vergissing om naar Moskou te gaan. In 10 jaar heb ik nog nooit zo’n ernstige reactie van 26 andere landen gezien op de acties van [één land]… een gele kaart.”

Michel voegde eraan toe dat hij Orbán heeft ontmoet op de NAVO-top en contact onderhoudt met andere EU-leiders om te beslissen hoe verder te gaan.

Verschillende Europese functionarissen spraken zich uit tegen het bezoek van de Hongaarse premier Viktor Orbán aan Rusland voor een ontmoeting met de Russische leider Vladimir Poetin op 5 juli.

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, zei dat Hongarije geen mandaat heeft om namens de EU met Rusland in gesprek te gaan.

———————————–

EU-ambassadeurs bekritiseren Hongarije voor Orbán’s “vredesreizen”

WOENSDAG 10 JULI 2024, 22:19
STOCK FOTO: GETTY IMAGES (bijgewerkt)

Tijdens een bijeenkomst in Brussel op 10 juli hebben de permanente vertegenwoordigers van de EU-lidstaten scherpe kritiek geuit op de reizen van de Hongaarse premier Viktor Orbán naar Rusland en China, die de eenheid van de EU ondermijnden.

Bron: Voorlichtingsbureau Europa Press met verwijzing naar EU-diplomaten, zoals gerapporteerd door de Europese Pravda

Bijzonderheden: De vergadering van de ambassadeurs bij de EU duurde twee uur. De deelnemers maakten de Hongaarse vertegenwoordiger duidelijk dat ze de uitleg van Boedapest niet geloofden en de acties van Orbán als een overtreding van de regels beschouwden.

Slechts één delegatie uit Slowakije, waarvan de regering nu een bondgenoot van Hongarije is, nam niet het woord, terwijl de rest van de ambassadeurs een toespraak hield om hun verontwaardiging te uiten over een reeks reizen die plaatsvonden sinds het begin van het Hongaarse voorzitterschap van de EU op 1 juli.

De Hongaarse vertegenwoordiger verklaarde dat Orbán tijdens zijn reizen niet het standpunt van de EU heeft gepresenteerd, en dat de EU-regels niet regelen of de leider andere lidstaten moet waarschuwen voor zijn buitenlandse reizen.

Europa Press meldt dat er tijdens de vergadering geen besluiten zijn genomen en dat er geen specifieke maatregelen zijn voorgesteld. De bronnen bevestigden dat de verkorting van de termijn van het Hongaarse voorzitterschap in de EU, waarover de media eerder hadden bericht, tijdens de bijeenkomst niet werd besproken.

—————————–

Lex talionis
in hostem omnia vici

Si vis pacem, para bellum
Slava Ukraini

Dona nobis pacem