Schimmig Alzheimer kabinet Rutte III

Als u het debat betreffende de vraag of ´s lands fantast Rutte heeft gelogen in de dividendbelastingzaak  en bijbehorende memo´s heeft gevolgd, zal het gedraai van Rutte als de spreekwoordelijke aal in een emmer snot u onontkoombaar zijn opgevallen.

De gladde Mark Rutte, heeft het karige vertrouwen dat men nog in hem had nu wel zowat opgebruikt, hij draaide als een tol en probeerde lachend als een boer met kiespijn de aanvallen van de oppositie, die ondertussen gehakt maakte van de opgeworpen mistbanken,  te pareren.

Maar echte antwoorden kwamen er alweer niet.
Rutte stond met droge ogen te liegen. Eerst waren er geen stukken, toen waren er weer wel stukken maar hij wist er niet van en zo maar door. Toen was het weer een eigen VVD-stuk maar geen memo.
Gesmoes over een hoofdtafel, zijtafel, fiscale tafel of bijtafel, wat een onzin.
Het afschaffen van de dividendbelasting is bekonkeld tijdens de kabinetsformatie en alleen buitenlandse aandeelhouders hebben er baat bij.

Het hele zootje van Rutte, Pechtold, Buma en Wiebes had het er zichtbaar moeilijk mee om de leugens overeind te houden.
Alleen Gert Jan Segers van de ChristenUnie had de moed om toe te geven dat dingen anders hadden gemoeten.

Onder aanvoering van de FuckUp-partij VVD lijkt het er steeds meer op dat we hier met een soort maffiakabinet te maken hebben! Alles wat deze partij aanpakt, verandert in een ramp.
Ard van der Steur, Ivo Opstelten, Fred Teeven, Halbe Zijlstra, Henry Keizer en ga maar door! Allemaal opgedonderd door leugens en achterhouden van informatie!
Saillant detail: allemaal gebackupt door Rutte.
Maar de Blob Rutte die de problemen als een olievlek achter zich aan sleept en die financiële doodsteken uitdeelt aan de minderbedeelden gooit lachend 1,4 miljard naar het buitenland!
En zo blijft de grootste VVD-leugenaar gewoon zitten!

Dit kabinet werpt rookgordijnen op om te verdoezelen dat het in de broekzak van de multinationals als Shell, Unilever en Akzo zit.
Ik bedoel, als je deze zware jongens een cadeautje van 1,4 miljard jaarlijks geeft terwijl je de ouderen, zieken en mensen die niets of weinig hebben tegelijkertijd het vel over de oren trekt, dan heb je iets uit te leggen.
Iedereen die er geld bij zou moeten hebben, zoals de leraren of de zorg, moeten wijken voor het zogenaamde vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en de 1,4 miljard is alleen goed voor buitenlandse belastingdiensten.

Het MKB waar de VVD altijd van zei ervoor te staan, zal vermoedelijk door verhoging van belastingdruk het gelag moeten betalen.

Zoals Lilian Marijnissen al zei: Rutte liegt alles aan elkaar tot het in de krant verschijnt. Blijven ontkennen dat iets is, totdat het boven tafel komt.
Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, was ook zogenaamd niet op de hoogte van de stukken die hij nota bene zelf geschreven heeft! Wiebes was slechts zeven minuten aan het woord, maar dat was meer dan voldoende om tot de slotsom te komen dat de oppositie vlak in het gezicht werd voorgelogen.

Zelfs de ambtenaren van financiën waren tegen het afschaffen van de dividendbelasting omdat er meer nadelen dan voordelen aan kleven, maar die werden zorgvuldig onder het tapijt geveegd.
We zullen straks wederom als belastingparadijs voor buitenlandse bedrijven te boek staan en vanzelf op de zwarte lijst terechtkomen.

Rutte kreeg een motie van afkeuring aan zijn broek. Helaas had de SGP onder leiding van Kees Van der Staaij te weinig backbone om mee te gaan in de motie.

Rutte lijkt zich hier niets van te herinneren en zegt zich ook niet beschadigd te voelen. Tijd om ons serieus zorgen te gaan maken over wie hier nu feitelijk het land bestuurt.
Deze Alzheimer premier zou beter de zorg in een verpleeghuis verkiezen. Kan hij meteen van binnenuit de nijpende situatie aldaar aan den lijve ondervinden.

Waar zijn we hier nog mee bezig!