Rutte haalt bakzeil!

En daar stonden ze dan in Nieuwspoort, Rutte en Wiebes.
Als Bassie en Adriaan met kiespijn probeerden ze hun eigen kromme verhaal ten overstaan van de voltallige pers recht te breien na bekendwording van de doorrekeningen voor het klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).

Conclusie?
De voorliggende akkoorden die de regering ter inzage had uitgeleend bleken bij lange na niet de gewenste effecten op te leveren.
Ook het feit dat, naar goed gebruik van de VVD, de burger het meest belast werd en de industrie veelal buiten schot bleef blijkt nu toch te moeten veranderen.
Op die manier bouw je onzekerheden in in het systeem waardoor het nog minder duidelijk is of je je beoogde quotum ooit zult halen!

Kind kan de was doen wordt er gezegd en inderdaad, als je voet bij stuk blijft houden dat de burger het zwaarst getroffen gaat worden terwijl de industrie er vanaf komt met boetes wanneer er overtreden wordt, dan vraagt dat om ellende.
En inderdaad een kind van de lagere school was in staat dit resultaat te voorspellen, waarom dan toch steeds doordrammen?
De VVD probeert steeds weer de verhoudingen scheef te trekken uit angst dat bedrijven uitwijken naar Afrika of elders.
Weer werkgelegenheid minder en belastingbetaler minder, nu kun je over dat laatste enige scepsis hebben.

Als je over een klimaatwet of een klimaatakkoord praat, dan houdt dat in dat elke vervuiler zijn steentje moet bijdragen. Gelijkwaardig.
Je houdt niet de grootste vervuilers uit de wind om de rekening bij de burger te leggen.
Pluspuntje is dat Rutte bakzeil moest halen ten opzichte van de lastenverzwaring voor energie, de energiebelasting gaat in 2020 weer omlaag, kan ie toch nog een jaartje harken.
We zouden rente moeten heffen bij Den Haag!
Aangezien Nederland zo langzamerhand in Europa bekend staat als het braafste kindje van de klas, iets waar Rutte graag mee dweept, zou het zonde zijn deze ereplaats te verliezen natuurlijk.
Rutte wil altijd een voorbeeld zijn voor de rest van Europa, ook al gaat dat ten koste van de eigen bevolking.
Jammer alleen dat we qua klimaat hopeloos achterop hinken en dat alle andere Europese landen maar ook China het veel beter doen dan wij.

Na presentatie van de doorrekeningen en de daarop volgende besluiten was de industrie, vertegenwoordigd door Hans de Boer van belangenorganisatie VNO/NCW toch enigszins op d´r pik getrapt.
Het schijnt blijkbaar nog steeds niet in te dalen dat de zaken eindelijk eens eerlijk moeten!
Het is onbestaanbaar dat de grootste vervuilers er zonder kleerscheuren vanaf gaan komen.
We hebben met zijn allen te maken met de klimaatsveranderingen, dus ‘eerlijk zullen we alles delen’ is dan het credo!