Proces Wilders politieke farce!

Zoals we allemaal hebben kunnen zien en het woord van de verdediging onder aanvoering van Geert-Jan Knoops aanhorend, is het proces tegen Geert Wilders in de Minder Marokkanen uitspraak van 2014 niet meer en niet minder dan een regelrechte aanval van het OM op de Vrijheid van Meningsuiting en de Democratie!

Het lijkt bewezen door de verdediging van Geert Wilders dat het OM hier koste wat kost een veroordeling wil forceren gefundeerd op los zand. Er is een zondebok nodig en omdat de ideeën van Wilders zogenaamd een risico voor het pluche dreigen te worden voor velen, is hij nu kop van Jut!

Aangezien Marokkanen geen Ras zijn, maar een Nationaliteit, kan er immers geen sprake zijn van discriminatie. De manier waarop het OM de tenlastelegging heeft verwoord, laat zien dat de uitlatingen van Wilders moedwillig anders werden geïnterpreteerd dan dat Wilders deze bedoelde. Temeer omdat PVDA-ers SamsomSpekman en Oudkerk in het verleden veel driestere uitspraken deden aan het adres van Marokkanen en Wilders feitelijk alleen een vraag stelde aan het aanwezige publiek, is de argumentatie van het OM veeleer een poging de vrijheid van meningsuiting in te perken.

Het werd in 2014 als schokkend ervaren dat de toenmalige achterban van de PVV (1 miljoen mensen, op dit moment 2 miljoen mensen) de vraag beantwoordde met … minder.
De gevestigde orde ziet in Wilders een geducht gevaar als het om politieke zieltjes voor 2017 gaat. Diezelfde gevestigde orde moet zich wel realiseren dat het hier niet alleen een persoon betreft maar dat ze evenzo te maken hebben met een achterban van 2 miljoen aanhangers. Dat is niet min! En zegt veel over hoe de Nederlander op dit moment denkt over hoe Nederland weer een leefbaar land wordt. Een land van en voor de Nederlanders!

Bij de twee eerstgenoemde, Samsom en Spekman, is nooit een vervolging ingesteld. Ook de eerdere lijsttrekker voor de PVDA , Rob Oudkerk, die indertijd de Marokkanen betitelde als zijnde K*TMarokkanen, is nooit vervolgd.

Hieruit blijkt de vooringenomenheid van het OM én de rechtbank.
Het proces lijkt daarom ook meer een persoonlijke vete tegen Geert Wilders, de PVV en alles waar deze partij voor staat. Mede daardoor is een politicus proberen monddood te maken, als die op normale wijze gebruik maakt van zijn vrijheid van meningsuiting en retoriek ten voordele van zijn gedachtegoed in verkiezingstijd, een ontoelaatbare aanslag op deze zelfde vrijheid van meningsuiting én de democratie! De diverse partijen is het gegeven door middel van retoriek andere partijen uit te dagen, een democratisch recht!

Het kan niet zo zijn dat moslim-predikers in achterlijke tempels in dit land, die amper Nederlands spreken, opruiende taal gebruiken en het gebruik van dood en verderf ten aanzien van bepaalde groepen in onze samenleving en ongelovigen legitimeren, niet worden aangepakt. Voor deze onsmakelijke lieden zou mijn idee zijn, flikker ze met tempel en al buiten! Daarentegen wordt een politicus die zijn gedachtegoed propageert zonder één woord van rassenhaat of discriminatie vervolgd! Een politieke FARCE!

Kortom, het OM lijkt aan een kruistocht bezig te zijn tegen de vrijheid van meningsuiting. Jammerlijk voor het OM hebben ze zich niet terdege ingelezen in de wet en regelgeving ten einde de plank mis te slaan bij de argumentering en onderbouwing van de aanklacht en strafeis. Een redelijke miscalculatie! De vraag is of het OM wel over voldoende gekwalificeerde rechtsgeleerden beschikt om nog serieus genomen te kunnen worden. Ik vrees van niet.

Als je rondkijkt in de nabije geschiedenis van het OM en de door het OM gemaakte fouten en de verloren zaken netjes optelt, zou je schrikken van de dwalingen die je tegenkomt.
In de burgermaatschappij zou een bedrijf of in ieder geval een groot deel van de werknemers niet meer functioneren. Totaal gesloten of op staat geflikkerd! Gelukkig begint dit probleem nu ook door te dringen tot de rechterlijke macht en worden er ondeugdelijke magistraten de laan uit gestuurd. Misschien is er dan toch nog hoop voor de betwijfelde en gehavende rechtstaat.

Wanneer de politiek er op gebrand zou zijn dat het vertrouwen in de rechtstaat, indien mogelijk, hersteld dient te worden, dat zal er hard aan gewerkt moeten worden.

Vooralsnog zie ik de Nederlandse rechtstaat niet meer en niet minder dan een schertsvertoning.