Politie, je beste vriend? Deze pet past niemand, dit is een politiestaat in wording!

Ik zag laatst op het nieuws de 10-jarige Ole uit Gemert die gesolliciteerd heeft bij de politie, hetgeen hem een ritje opleverde in een politieauto.
Allemaal geweldig leuk en prima, maar wat Ole zei vond ik wel typerend: het is wel ¨STOER¨.

En dat is waarschijnlijk de reden waarom de diender van tegenwoordig meer een soort in een uniform gehesen minderwaardigheidscomplex is!
Je bent stoer als je in die politieauto zit. En je staat boven de wet, denk je! Als er misdrijven en overvallen worden gepleegd ga je gewoon naar ¨Opsporing Verzocht¨ en laat de burger het werk voor je doen.
Of je rijdt met je loeiende sirenes 4 à 5 keer per dag over de van Anrooylaan in Tilburg Noord (waar ik verbleef eerder dit jaar) tot midden in de nacht. Ook heel stoer, al is er geen kip op de weg!

Ook het explosief stijgen van de privacy schending door middel van een cameradeken die gebruikt wordt door politie en geplaatst is in de politiedatabase, is een doorn in het oog.

De collega´s vinden zich heel geweldig en de spreuk op de auto´s – voor zover die nog intact zijn – die refereert naar waakzaamheid en dienstbaarheid, is snel vergeten. Want als je één van de heren cq. dames attendeert op het feit dat er een remlicht van hun (nou ja, eigendom van de belastingbetalers) dienstbolide niet werkt dan krijg je geen dank maar een arrogante grom. De onvriendelijkheid is stuitend! Maarja, ze zijn dan natuurlijk ook erg stoer!

Je zou als burger deze clowns zelf op de bon moeten kunnen slingeren. Niemand staat boven de wet, zelfs Bromsnor niet!

Vroeger had schrijver dezes ontzag en respect voor ome agent, maar de tijden zijn veranderd.
Op dit moment kan ik hooguit met gepaste minachting gadeslaan wat deze dienst heden ten dage presteert en dat is niet bijzonder fris te noemen.

Bij de politie wordt als je het mij zou vragen elke laagbijdegrondse minkukel toegelaten en van screening lijkt geen spoor.
Er heerst een liederlijk sfeertje van achterlijke treiterijen, intimidatie, illegale praktijken, valsheid in geschrifte, stalking, geestelijke mishandeling en mensenrechtenschendingen. Deze organisatie is compleet ziek! Kritiek op de fouten van meerderen wordt niet getolereerd.
Een agente heeft een boekje open gedaan bij Een Vandaag over het wel en wee met betrekking tot het werken bij deze hanenfokkerij! Het resultaat… leest u het relaas in bovenstaande linken.
Hoe is het mogelijk dat een zootje van dit kaliber de burger op zijn rechten en plichten denkt te kunnen wijzen?

Waakzaam en dienstbaar?
Vraag dat aan Victor, de psychiatrisch patiënt die zogenaamd niet onder bedwang gehouden kon worden door de verzorgers van de instelling Bavo Europoort in Capelle a/d IJsel waar ze zich specialist in psychiatrie plegen te noemen! Victor is op abnormale manier naakt in een separeercel door politieagenten getaserd zodat de medicatie gegeven kon worden.
In de reportage op tv was de rug van deze jongen te zien en het leek een oorlogsgebied. Een taser laat zijn sporen na door de pijltjes die zich in de huid boren om de hoge spanning in het vel van de belaagde te brengen en hem zodoende uit te schakelen. Dit kan levensgevaarlijk zijn en de politieagenten hebben blijkbaar de gebruiksaanwijzing van de producent volkomen genegeerd waarin wordt gesteld dat de taser niet direct op de huid gezet mag worden, hetgeen wél gebeurde.

Gelukkig heeft Amnesty International een onderzoek van deze mensenrechtenschendingen aangekondigd en hopelijk zullen de verantwoordelijken hun gerechte straf bekomen, liefst met een stroomstootwapen meerdere keren direct op de blote huid! Afleren deze stommiteiten en machtsmisbruik.

Een onderzoek dat ook de nodige aandacht verdient is het massaal ontduiken van schietoefeningen waardoor de wapenvrienden totaal ongeschikt blijken een wapen te dragen alsook een taser zoals bovenstaand stuk al reeds illustreert. Deze primaten zijn feitelijk niet eens in staat om papier te prikken, laat staan met een wapen danwel taser rond te lopen. Het is een grof schandaal!
Dit probleem heeft de politiek  reeds in 1999 al bereikt maar er is nooit ene moer gedaan, en misschien gloort er ooit nog eens hoop aan de horizon. Nu er een nieuw kabinet aan zit te komen en er in het verleden een aantal waardeloze ministers van justitie zijn opgerot, zou het welkom zijn dat de bezem eens flink door de nationale politie wordt gehaald.

Er moet dan ook gekeken worden naar de verkwisting, mede bij de ondernemingsraad die er op los schijnt te feesten. Loonsverhoging voor dienders die het dan wel nog goed menen of vervanging van materialen zit er niet in, maar geld over de balk smijten mag! Laat ze voor hun rotzooi zelf maar betalen als ze dan toch meer verdienen dan de minister!

Laat ik het hier even bij laten, mijn toetsenbord begint in een ongelooflijke vaart te verslijten, maar het nieuws over corruptie bij de politie is van alle jaren en zal zo langzamerhand eens gedaan moeten zijn.

Lees hier en hier en hier en….hier ook. Het leert je om oom agent in een ander daglicht te zien, al zullen er nog goeden zijn die werkelijk de illusie hebben het verschil te maken.

Al met al zullen we moeten concluderen: alle ellende op een rijtje, er is een hele beste politiestaat in wording! Stoer!