Orkaan Irma zorgt voor veel ellende

Het is natuurlijk zo dat orkaan Irma voor veel schade, leed en ellende heeft gezorgd op de bovenwindse eilanden als Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius, Barbuda en Barbados.
Orkaan Irma is een super orkaan in de zwaarste categorie 5 met windsnelheden tot 300 km/h. Irma gaat nu via de Bahama´s in de richting van de Amerikaanse kust en Florida, hoewel in kracht afgenomen is de destructieve power nog steeds enorm en Florida houdt dan ook de adem in. Een nieuwe orkaan, José, is nu op komst en er zwerft zelfs al een derde exemplaar in de regio.
Op dit moment zijn er ongeveer 10 doden te betreuren waarvan waarschijnlijk 1 aan Nederlandse zijde.

Enige tijd geleden was er een natuurramp van gelijke orde in Texas en Louisiana door de categorie 4 orkaan Harvey en de overstromingen die mede door verkeerd waterbeleid en foute inschattingen enorme schade en leed hebben teweeggebracht. Deze orkaan Harvey en zijn gevolgen hebben tot nu ongeveer 60 doden tot gevolg gehad. In de media had deze ramp ook de volle aandacht.

Er is veel aandacht van media en regeringen en het is natuurlijk zo dat de mensen die dit leed ondergaan bijstand moeten krijgen. Het prijkt en prijkte dan ook op alle voorpagina´s, de rampen als gevolg van Harvey en Irma maar ik mis hier iets wat de media betreft.

Tegelijkertijd was er immers een enorme overstroming door langdurige moessonregens in India, Bangladesh en Nepal. Hier zijn inmiddels 1300 doden te betreuren! Toch, in de media lijkt deze ramp een ondergeschoven kindje. Je hoort er nauwelijks iets over, deze mensen hebben net zo goed geen stroom of stromend water en er liggen ziektes als cholera op de loer.

In het nieuws wordt hier ten aanzien van Sint-Maarten bericht dat deze mensen niets meer hebben, geen stroom en geen stromend water, met de expliciete mededeling dat dit zo rampzalig is. Dat is natuurlijk ook zo, want stel je een leven zonder voor. Ik bedoel enkel te zeggen dat de ramp in India vele malen groter is. En het stoort mij enorm dat aan de ene kant een hoop tamtam wordt gemaakt en dat je over een ander deel van de wereld praktisch niets hoort, alsof dit er minder toe doet.
Dit lijkt een soort selectieve begaanheid.