Nederlander of Medelander?

De titel zegt het al.

Als je in Nederland geboren bent, woont, werkt en leeft, en het Nederlands staatsburgerschap hebt, zou je kunnen veronderstellen dat je Nederlander bent!
Dit houdt in dat je je verbonden hebt aan en je houdt aan de Nederlandse grondwet. Dit geldt evenzo voor allochtonen en asielzoekers.

Als je dan in Nederland wilt leven dan houdt dat meteen in dat je je dient te schikken naar de in Nederland geldende wetten, gebruiken, cultuur en omgangsvormen.
Kortom je hebt je maar aan te passen aan het leven hier. Je hebt respect voor wat je hier vind en je richt je daar naar. Om het met een mooi woord te zeggen: integratie heet dat!

De laatste tijd is er in Nederland, maar ook in de rest van Europa, een tendens waardoor je zou gaan geloven dat de Islam aan een opmars bezig is en andere culturen probeert te overheersen. Godzijdank is de politiek wakker geworden, better safe than sorry, ofwel beter laat dan nooit.

Ook in Duitsland is weer een aantal zogenaamde vluchtelingen opgepakt die door IS gestuurd zouden zijn om aanslagen te plegen. In Parijs zijn er weer opgepakt met een auto vol gasflessen en er circuleert het gerucht dat er een aanslag op de Efteling gepland stond. We zitten met een degelijke dreiging.

De discussie over de Boerkini is te belachelijk voor woorden. Verbieden!
Evenals de Boerka en de Nicab. Punt 1 zijn dit symbolen van vrouwelijke onderdrukking, maar tevens tekenen van het niet willen integreren.
Diyanet moskeeën spelen informatie door aan Ankara en importeren ongewenste Turkse retoriek. De Turkse staatssteun die deze louche clubs genieten dient meteen te worden verboden!
De Turkse ambassade in Nederland sluiten en de consul en diplomaten uitwijzen!

Erdogan riep in 2008 tijdens zijn Duitse tournee in Keulen de Turken op niet teveel te integreren! Dit schetst hoe deze, alhoewel democratisch gekozen, fascist het graag ziet.
De mislukte militaire coup  in Turkije van enkele maanden geleden heeft ertoe geleid dat 100.000 mensen zijn opgepakt en ontslagen. Zowel leraren als rechters, advocaten en journalisten zijn van hun bed gelicht en vastgezet zonder enige vorm van rechtspraak. Erdogan geeft hiervan de Gülenbeweging de schuld. Maar is dat ook zo? Dat de beweging Erdogan een doorn in het oog was is al veel langer bekend, maar het lijkt er op dat Erdogan bezig is via de rug van Gülen een totalitaire staat te stichten waar geen plaats is voor andersdenkenden. Kortom een dictatuur!

Door de onlusten in Turkije en de mislukte coup die op naam van Gülen zou staan, denkt Erdogan dat hij landen als Nederland kan dicteren aanhangers van Gülen aan te geven. Het verhaal van visumliberalisatie en toetreding tot de EU kan Erdogan op zijn buik schrijven. Dit brengt teven een tweespalt in de Turkse gemeenschap teweeg. De Turkse gemeenschap die zegt Nederlander te zijn! Hoe banaal!
Als je Nederlander bent dan heb je één paspoort, het Nederlandse paspoort! En geen dubbele als Nederlands en Turks of Marokkaans! Je bent Nederlander of niet! Met dubbele paspoorten ben je hooguit een Medelander!
Dit geldt ook voor het dragen van een Nicab, Boerka of Boerkini. Het dragen hiervan is het importeren van een ongewenste religieuze cultuur en eveneens een minachting van de Nederlandse cultuur. Mensen voelen er zich onveilig en onprettig bij. Als we onze Nederlandse cultuur en vrijheid willen beschermen zullen deze religieuze importproducten dienen te verdwijnen.

Door de breuk in de Turks-Nederlandse gemeenschap zijn er al 600 leerlingen van Islamitische scholen gehaald. Prima! Haal ze er allemaal af en doek deze scholen op! Zijn er Nederlandse scholen in Turkije in de frequentie als hier en wordt hier haat gepredikt? Plaats deze kinderen maar op een gewone openbare school, misschien dat de integratie dan eindelijk successen boekt.
Wie weet wat er allemaal op dat soort scholen gekweekt wordt?
We hebben gezien dat honderden Turken, zwaaiend met de Ottomaanse vlag, op de Erasmusbrug in Rotterdam journalisten het werken onmogelijk maakten. Is dat integratie? Het bedreigen van raadslieden en het veroorzaken van rellen in de Zaandamse wijk Poelenburg of het springen op een politieauto, is dat integratie? Het toont juist het tegendeel!

In de politiek is dit het thema van de dag. Hoe beschermen we onze waarden, veiligheid en cultuur.
Niet echt moeilijk, je knikkert gewoon iedereen eruit die weigert Nederlander te zijn in de vorm van dubbele paspoorten, hetgeen een minachting voor integratie en een disrespect van de Nederlandse grondwet betekent. Als je onze cultuur niet 100% omarmt dan ga je lekker terug naar het land van herkomst.

Evenzo met potentiële jihadisten. Wat is het probleem dat ze naar Syrië vertrekken? Ik zie geen probleem als ze maar niet meer terug komen. Win-win situatie zou ik zeggen. Als je blijkbaar niet geïntegreerd bent en met dwaze militaristische denkbeelden rondloopt zijn we je liever kwijt dan rijk.

De woorden van Erdogan “Democratie is als een tram en als je je doel bereikt hebt stap je af”, zeggen voldoende.
Erdogan is een dictator en er is gebleken dat de lange arm van Erdogan invloed probeert te krijgen op Nederlands grondgebied. Dit is totaal uit den boze en de heer Erdogan bemoeit zich maar met zijn eigen zaken!
Erdogan heeft waarschijnlijk zijn spionnen lopen die dagelijks, danwel wekelijks doorbrieven hoe de situatie en de teneur in Nederland is.
In de politiek en het debat over dit probleem kwam de heer Kuzu van de tweemansfractie “Denk” wel heel slecht uit de verf. Je kunt je zowiezo afvragen hoe het mogelijk is dat allochtonen een politieke partij hebben in Nederland, maar deze Kuzu lijkt een Erdogan-sympathisant te zijn.
Hij was laatst te zien in een tv-programma en hij wilde tamelijk dwingend weten of er Gülen-aanhangers in Nederland verbleven.
In het debat weigerde hij de gang van zaken in Turkije te veroordelen en kwam hij steeds weer met een onsamenhangend dwaas verhaal dat kant noch wal raakte. Mocht het zo zijn dat deze man samenheult met Erdogan, of erger, Erdogan misschien ook nog van informatie voorziet door in de Nederlandse politiek te infiltreren, een dubbel paspoort heeft enz.enz. Eruit! Opgerot!

Hoeveel politici zouden er in het Turkse parlement zitting hebben? Hoeveel Nederlanders hebben een politieke partij in Turkije? Ze zetten je tegen de muur en schieten je standrechtelijk af! Laten we komaf maken met dit soort praatjesmakers!

Nogmaals, er moet veel gebeuren en veel beschermd worden aan onze cultuur en leefwijze. Zonder integratie ben je geen Nederlander, hooguit een Medelander!
Respecteer je onze cultuur niet en probeer je willens en wetens onze leefwijze te ondermijnen, zoals Rutte reeds zei “Pleur op!” Simpel!
Lodewijk Asscher (min. scociale zaken en werkgelegenheid) verwoordde het met “ze moeten zich schamen, schaam je”. Ik zelf vind dat wat kinderlijk en geef toch duidelijk de voorkeur aan Pleur op!