Moeten we de VS om uitlevering van Mike Johnson vragen?

Massamoordenaar en omhooggevallen stiekemerd Mike Johnson zou wat mij betreft moeten worden gearresteerd en uitgeleverd voor het steeds verder in gevaar brengen van Oekraïne, de Europese Unie en de Baltische staten.
Johnson is een hopeloze zelfingenomen clown aan de leiband van Trump.
Dat de VS zich niet houdt aan in het verleden gemaakte afspraken en ondertekende contracten is een gegeven.
Tijdens conflicten bemoeit de VS zich er graag mee om de eigen superioriteit te demonstreren maar wanneer het puntje bij paaltje komt wordt er luid huilend de zee in gerend.

Door de steun aan Oekraïne te blijven bevriezen door eerste verantwoordelijke de voorzitter, de waardeloze Mike Johnson, met een kleine aanhang in het Huis van Afgevaardigden onder wie de onozele Donald Trump en zijn voetveeg Marjorie Taylor Greene wordt er een gevaarlijke situatie in zowel Oekraïne als de rest van Europa en de Baltische staten geschapen.
Hoe kan het dat 1 persoon die 4558,195 miljoen mensen in gevaar brengt?
Het is de VS er blijkbaar meer aan gelegen een Israëlische oorlogsmisdadiger te steunen waarnaar ladingen granaten worden verscheept zodat de gek Netanyahu ongestoord het Palestijnse volk kan uitroeien.

Deze lieden zouden verantwoordelijk dienen te worden gehouden voor massamoord op ongewapende burgers, vrouwen, kinderen en ouderen die dagelijks om het leven komen door de aanvallen op wooncomplexen, scholen en ziekenhuizen.
Doordat de VS de beloofde steun al meer dan een half jaar bevroren heeft door interne conflicten en daarmee traineert dat Oekraïne zich volwaardig kan verdedigen en zo het conflict met Hitler kloon Poetin eerder zouden kunnen beëindigen door betere luchtverdediging sterven veel mensen onnodig.

Het is zeer waarschijnlijk dat de laffe houding van de VS, die lijkt te suggereren, dat het einddoel niet het winnen door Oekraïne is.
Kortom: in mijn ogen lijkt het erop dat de VS Oekraïne doelmatig onthouden aan wat nodig is om tot een overwinning te komen.
Het is uiteindelijk de VS geweest die Oekraïne in deze positie heeft gedrongen.
Wanneer er gehandeld dient te worden conform afspraken laat de VS wederom verstek gaan!

(bron Wikipedia)

Memorandum van Boedapest (1994)

Het Memorandum van Boedapest zijn de veiligheidswaarborgen die OekraïneWit-Rusland en Kazachstan op 5 december 1994 hebben gekregen van Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in ruil voor het overdragen van de kernwapens op hun grondgebied aan Rusland en voor hun toetreding tot het Non-proliferatieverdrag als niet-nucleaire wapensstaten (NNWS). Frankrijk en China gaven in aparte documenten een licht afgezwakte vorm van de veiligheidsgaranties.

Totstandkoming

Na de implosie van de Sovjet-Unie in 1991 bevond een groot deel van het nucleaire arsenaal zich fysiek in de voormalige deelrepublieken, die nu onafhankelijk waren geworden. Formeel stonden de wapens onder het gezag van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, terwijl de lanceercodes in Russische handen waren (hoewel dit laatste moeilijk verifieerbaar is en ook andere beweringen zijn gedaan). Wereldwijd was er grote bezorgdheid over nucleaire proliferatie. Met name Oekraïne kon potentieel een nieuwe kernmacht worden met een groter arsenaal dan Frankrijk, het VK en China samen. Het kraken van de lanceercodes of het (riskante) hermonteren van de kernwapens zou daartoe volstaan.

De vroegere sovjetrepublieken stonden onder grote diplomatieke druk om hun kernwapens af te staan. De Sovjet-Unie had aan de ratificatie van het Strategic Arms Reduction Treaty (START) uit 1991 de opschortende voorwaarde verbonden van Oekraïense toetreding tot het Non-proliferatieverdrag. Oekraïne besefte dat een internationaal isolement niet in zijn belang was, maar was zich tegelijk zeer bewust van de geopolitieke dreiging die in de toekomst van Rusland kon uitgaan en wenste garanties van de grootmachten om zich daartegen te beschermen. De Verenigde Staten waren bereid een politieke waarborg (assurance) te geven, maar geen verdragsrechtelijke militaire garantie zoals die bijvoorbeeld gold voor NAVO-bondgenoten. In de Trilaterale Verklaring van 14 januari 1994 omschreven Boris Jeltsin en Bill Clinton de veiligheidswaarborgen die hun landen zouden geven wanneer Oekraïne toetrad tot het START- en Non-proliferatieverdrag. De Rada bekrachtigde deze verdragen in april, waarna nog praktische zaken werden onderhandeld alvorens eind 1994 het Memorandum van Boedapest werd ondertekend.

Inhoud

Inhoudelijk brachten de memoranda een aantal bestaande veiligheidsgaranties bijeen in drie documenten die specifiek gericht waren naar resp. Oekraïne, Wit-Rusland en Kazachstan. Het ging om herbevestigingen van verbintenissen uit het Handvest van de Verenigde Naties (1945), het Non-proliferatieverdrag (1968) en de Slotakte van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (1975):

  1. Eerbiedigen van de onafhankelijkheid en soevereiniteit van Oekraïne, Wit-Rusland en Kazachstan binnen de bestaande grenzen
  2. Zich onthouden van bedreiging met of gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van Oekraïne, Wit-Rusland en Kazachstan, tenzij uit zelfverdediging of anderszins in overeenstemming met het VN-Handvest
  3. Zich onthouden van economische dwang om de soevereine rechten van Oekraïne, Wit-Rusland of Kazachstan ondergeschikt te maken aan het eigen belang
  4. Onmiddellijk actie vragen van de Veiligheidsraad om bijstand te verlenen in geval van een daad van agressie of een bedreiging met gebruik van kernwapens tegen Oekraïne, Wit-Rusland of Kazachstan
  5. Zich onthouden van het gebruik van kernwapens tegen Oekraïne, Wit-Rusland en Kazachstan
  6. Elkaar raadplegen wanneer een vraag opduikt in verband met deze verbintenissen

Uitvoering

Tegen 1996 waren alle kernwapens van de voormalige sovjetrepublieken overgedragen aan Rusland.

De Russische invasie en annexatie van de Krim in 2014 werd internationaal beschouwd als een inbreuk op het Memorandum van Boedapest, met name op de territoriale integriteit zoals gewaarborgd door het VN-Handvest. De Russische president Vladimir Poetin verklaarde dat door het afzetten van Viktor Janoekovytsj tijdens de Maidan-revolutie een nieuwe staat was ontstaan waarmee Rusland geen verbintenissen had. In maart riepen de ondertekenaars Rusland op voor een consultatie in Parijs over de kwestie, conform het zesde punt, maar minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov kwam niet opdagen. In strijd met de realiteit beweerde Lavrov in 2016 dat het memorandum alleen de verplichting bevatte Oekraïne niet aan te vallen met kernwapens. Rusland stelde ook dat de VS het derde punt van het memorandum hadden geschonden door de regering-Janoekovytsj te bedreigen met sancties.

In 2022 schond Rusland het memorandum opnieuw door een grootschalige invasie van Oekraïne. In 2023 stationeerde Poetin Russische kernwapens in Wit-Rusland.[1]

(Einde)

Ik heb onlangs met grote vreugde kennis genomen van Europese geluiden die zeggen met de afhankelijkheid van de VS te willen breken.
Iets waar ik al langere tijd op gewezen heb.
Dat is het beste nieuws sinds decennia en die afhankelijkheid is me altijd al een doorn in het oog geweest.
Ik ben er een groot voorstander van de blèrbekken aan de overzijde van de plas te laten waar ze thuishoren en onze eigen verantwoordelijkheid op te eisen en te nemen.

Analyseer hoe de VS zijn defensie ooit heeft opgebouwd en kopieer dat systeem.
Gezien het feit dat we qua inwonertal groter zijn en op technisch vlak veel beter scoren dan de VS, vraag ik mij waarom dat niet mogelijk zou zijn.

Aangezien NAVO artikel 5 slechts éénmaal is ingeroepen toen de VS zelf hulp nodig had ten tijde van 11 september 2001 lijkt het mij dat de NAVO een andere weg zal moeten inslaan.
De venietiging van het World Trade Center was natuurlijk een ramp voor de VS maar hoewel het aantal doden (Doden: 2.763) aanzienlijk was staat het nauwelijks in verhouding tot wat  Oekraïne dagelijks ondervindt en het aantal verloren levens aan beide zijden tot nu toe.De VS blijven teveel hangen in een egoïstische treurzang over de onafhankelijkheidsoorlog van 1783 en de WTC ramp van 2001.
Ik zou zeggen: blijf lekker zwelgen in zelfmedelijden!

Europa moet inclusief Oekraïne en de Baltische staten een militair machtsfront tegen de Russische Federatie vormen zonder dat de VS daar verder nog op enige manier bij betrokken wordt.
Zoals ik eerder onder de aandacht bracht is het van belang dat de Europese wapen- en munitie-industrie enorm wordt uitgebreid en op de landen onderling worden aangepast en toegepast.
Een uniforme maakindustrie.

Na WOII hebben we gezamenlijk gezegd: Dit nooit meer!
Nu is het weer zover en door grote nalatigheid en naïviteit ten opzichte van de loze woorden en beloften die van Stalin en zijn huidige volgers kwam hebben we verzuimd om ons voor te bereiden op een eventueel nieuw conflict op het Europese continent.

Gezapig achterover leunend sloegen we op tv de val van de muur in 1989 gade met de gedachte dat wapens verleden tijd waren zijn we voortvarend aan de slag gegaan met het  stelselmatig zowel de wapenindustrie als de legers weg te bezuinigen en de defensie te ondermijnen met het gevolg dat er nu een rappe wederopbouw dient plaats te vinden.

We zijn met z’n allen verschrikkelijk ingeslapen en teveel is er geloofd in wat voor geluiden er uit de Russische Federatie kwamen.
Laat dit in godsnaam eindelijk een WAKE-UP CALL zijn!
Ik kan mij geheel vinden in de manier waarop Macron zijn visie te berde brengt en ben ook van mening dat Europa weer een kernmacht moet worden ter afschrikking.

De afschrikking kan niet blijven komen van de VS en dat verwacht de bunkertsaar ook!
Het element van verrassing moet ingebouwd worden en de leiders onderling moeten direct stoppen met elkaar publiekelijk af te vallen en zo de Russische terrorist in de kaart te spelen.
Laten we er ons ook van bewust zijn dat we woorden van zowel de Amerikanen als de Russen met gezonde argwaan moeten wegen.

Want…, komt het erop aan zullen we merken dat we er alleen voor staan als Europese Unie en de Baltische staten en zullen we als één club onszelf moeten kunnen bedruipen.
Laten we niet wachten tot we verrast worden en als konijnen in de schijnwerpers staren.
We moeten wel oppassen voor teveel kapiteins op één schip.

Het is van groot belang dat we onze defensie-uitgaven verhogen en het leger en voorraden terug opbouwen in mijn ogen mede met een verplichte dienstplicht.
Europa moet zich voorbereiden op toekomstige conflicten tegen lidstaten en in staat zijn deze in adhesie onderling het hoofd te bieden.

Legers en voorraden moeten op maximale sterkte worden gebracht.
We moeten leren van het verleden.
Een Europese politicus zei treffend: ‘We leven niet in een naoorlogs tijdperk, maar in een vooroorlogse periode’.
En dat is een waarheid als een koe!

 

Lex talionis
in hostem omnia vici

Si vis pacem, para bellum

Slava Ukraini