Metsel Bruins in met zijn eigen stapel stenen!

“Het gaat goed met Nederland, we staan bovenaan met onze economische groei, blablabla.” Geliefde en gekende uitspraken van onze melkmuil VVD premier Mark Rutte.
Een verhaaltje voor het slapen, over Rutte´s prachtige land.

Dat VVD-ers door de bank genomen opgeblazen pafferige windbuilen zijn, is ondertussen wel duidelijk en daar komt er weer eentje bij: Bruno Bruins, minister van VWS en verantwoordelijk voor de zo geroemde gezondheidszorg in dit land.

Echter, uit de wanstaltige vertoning waarmee deze totaal incompetente en vooral overbodige VVD-minister van VWS, Bruno Bruins, zich profileert tijdens het debat over de faillissementen van onder meer de IJsselmeer ziekenhuizen en het Slotervaart ziekenhuis spreekt duidelijk de wens om een nieuwe minister van VWS te gaan zoeken.
Het was een compleet tranendal!
Er stond een hopeloos slappe struisvogel zonder enige ruggengraat die de indruk maakte de kant van de zorgverzekeraars te kiezen.

Deze minister spreekt van systemen in plaats van mensen! Dit is natuurlijk ongehoord.

Een brandende en welluidende vraag ligt mij dan op de lippen: ¨Wie denk je dat we zijn? Pipo de Clown

De voorgenoemde ziekenhuizen verkeerden al langere tijd in een precaire financiële situatie.
Een spel van wanbeleid en mismanagement van zowel de directies, de raden van bestuur als de zorgverzekeraars en wie weet ook nog de farmaceutische industrie lag waarschijnlijk ten grondslag aan dit drama.
Een drama dat door VWS niet of nauwelijks is opgepakt. Anders hadden de problemen misschien nog ten positieve kunnen worden gekeerd voor patiënten en zorgverleners.

De politiek pleit aanhoudend voor meer handen aan het bed en meer mensen naar de zorg. Zo doe je dat dus!

We hebben te maken met een minister die voor de bühne een emotioneel aangeslagen indruk maakt, maar door de krokodillentranen heen laat zien nergens van op de hoogte te zijn. Wederom een incompetente VVD-er. Hij weet niets en herhaaldelijk horen we: ¨Had ik het maar … eerder geweten.¨ Maar ondertussen steekt hij zijn kop in het zand.

Wat voor sukkel ben je eigenlijk als je geen vinger aan de pols houdt? Deze minister mist alle inzicht, toezicht en daadkracht.

Eén opmerking van Bruno Bruins viel afgelopen week zeer slecht. Hij zei dat het hem niet ging om het redden van een stapel stenen! Hij was de bank niet!
Vreemd genoeg werden banken wél overeind gehouden.

Deze minister heeft eveneens niet de moeite genomen zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de paniek die zich voordeed bij personeel en patiënten.
Menselijk drama!
Het is een schande!

Dat ziekenhuizen afhankelijk zijn van marktwerking, raden van bestuur en aandeelhouders, slechte investeringen en schimmige constructies is een vloek! Dit is waarschijnlijk ook meteen de reden waarom de zorg onbetaalbaar dreigt te worden: financiële spelletjes die worden gespeeld door directies, management en zorgverzekeraars. En bonussen en stiekeme afspraken van de top, met als doel zelfverrijking.
Privatisering als geheel is een vloek!
Van dit systeem moeten we in het geval van de zorg af!
Een ziekenhuis mag in mijn optiek geen gezondheidsmarkt zijn! Daarmee creëer je immers ‘klasse’-zorg die alleen de rijken kunnen betalen.
Ziekenhuizen behoren het grondrecht te dienen met goede zorg voor iedereen!

De werkvloer en de patiënt kunnen hier geen blaam treffen. En toch wordt de werkvloer van het Slotervaart door de minister verweten dat de redding niet mogelijk was doordat velen van het personeel het werk verlieten. Logisch gevolg als je berichten krijgt dat de boedel failliet is verklaard en je je baan kwijt bent in twee dagen tijd, terwijl je al langere tijd niet bent betaald.

De zorgverzekeraars hebben veel teveel macht!
Zij zijn het die blijkbaar spontaan de stekker eruit kunnen trekken en personeel en patiënten in de kou zetten en zij zijn het die beslissen of een ziekenhuis blijft bestaan of niet.
Zie maar waar je blijft, hoog zwangere vrouwen met een afspraak die voor een gesloten deur staan en elders hun heil moeten gaan zoeken.
Evenzo voor patiënten met levensbedreigende ziektes die op operaties of chemo hadden gerekend. Ook hen werd de deur gewezen.
En zo wordt de aanrijtijd geen vijftien maar vijfenveertig minuten.
Er was ook een melding van in ieder geval één persoon die door deze reorganisatie in een levensbedreigende situatie zou zijn beland. Saillant detail is dat de minister dit bestrijdt en daarmee meent te moeten plaatsnemen op de stoel van de specialist.
Dit is waarschijnlijk nog een overblijfsel van zijn tijd bij UWV.

Helaas liet zijn UWV-verleden ook een duidelijk geurtje na. Maar … dit terzijde!
Vraag rechtgeaarde uitkeringsgerechtigden maar niet naar hun mening hierover.

Ook van het in gevaar brengen van de bewuste patiënt was de minister niet op de hoogte!
Hoe is het mogelijk dat steeds de media politici moet wijzen op de feiten?
De politiek slaapt en neemt haar verantwoordelijkheid niet, schuift alles af naar de gemeentes en de burger.
De tegenwoordige overheid is een lachertje en totaal  incompetent!
Triest dat patiënten met vaak levensbedreigende en complexe aandoeningen hier de dupe van zijn.
Alle daadkracht en verantwoordelijkheidsgevoel ontbreekt!

Er wordt hier met mensen en hun gezondheid gesold en er worden mensen nodeloos in gevaar gebracht.
Artikel 22 van de grondwet is toch vrij duidelijk en stelt dat eenieder het recht heeft op adequate zorg en verpleging.
Volgens de minister en uitspraken in Nieuwsuur door de directeur van Zilveren Kruis, Georgette Fijneman, was alles naar behoren geregeld.
Dat is allesbehalve waar als je de reacties van zowel de werkvloer als de patiënten hoort.
Volgens hen is er helemaal niets geregeld.
Het is een chaos en er heerst paniek!

Onzekerheid en stress voeren de boventoon, en dit is juist wat je patiënten nooit mag aandoen!

Kamerlid Fleur Agema (PVV) heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen deze minister en Lilian Marijnissen (SP) steunde deze.

De minister zelf zou definitief moeten worden ingemetseld met zijn eigen stapel stenen!