Kaag kreeg slaag!

Het Afghanistan debat  heeft de minister van BZ de kop gekost.

De Kamer heeft een breed gedragen Motie van Afkeuring ingediend ten aanzien van hoe het managen van de evacuatie uit Afghanistan is verlopen.
Kaag (D66) zei tijdens de nacht van Rutte in april 2021 met de bijbehorende Motie van Afkeuring dat wanneer het haar zou overkomen zij de eer aan zichzelf zou houden door op te stappen.
Rutte (VVD) bleef toen gewoon zitten, Kaag doet dat nu niet.

Ik vind dit een zeer sterk staaltje en tekenend voor de persoon van Kaag. Chapeau!

Anders dan in het geval van Rutte, die alles aan zijn laars lijkt te lappen en koste wat kost de baas van Nederland lijkt te willen blijven.

Ook de minister van defensie Bijleveld (CDA) die net zo goed een Motie van Afkeuring aan haar adres kreeg en blijkbaar vind dat ze goed bezig is en aan kan blijven.
Hoe dit mens in godsnaam op defensie is terechtgekomen is mij een absoluut raadsel.
Deze Bijleveld prutst al langer en lijkt weg te blijven komen met het opstapelen van fouten.
Het is ook Bijleveld die verantwoordelijk was voor veel ellende in het Afghanistanfiasco maar spijtig genoeg is Buitenlandse Zaken de eindverantwoordelijke.
Daardoor kreeg Kaag de motie aan haar broek en nam zij de beslissing op te stappen.
Bijleveld had dat ook moeten doen maar heeft dat pas een dag later gedaan, vermoedelijk onder druk van haar eigen partij het CDA.
De arrogante manier waarop ze de pers naderhand te woord stond acht ik veelzeggend.

De hypocriete Rutte staat te verklaren dat hij respect heeft voor het besluit van Kaag, het besluit dat HIJ zelf NIET nam.

Wanneer zijn we in godsnaam eindelijk van deze zelfingenomen clown af!