Jurassic Park. NL

Natuur, in hoeverre spreek je van natuur als er een hek om staat met de woorden verboden toegang art. 461?

De Oostvaardersplassen!

Dat is een park!

Niks natuur!

Als er ergens plantjes en boompjes staan en je zet er edelherten, Heck runderen en konikpaarden uit, dan spreek je – wanneer het te kleine begraasbare gebied begrensd wordt door een hek waardoor tijdens voedselschaarste duizenden dieren omkomen van de honger – niet van natuur, maar van een dierenpark! Zogenaamde dierenliefhebbers en Staatsbosbeheer willen het begraasbare gedeelte nu nog verder inkrimpen ten voordele van het moerasgebied.

Dat is geen natuur, dat is een park! Beheerd door een stel numbnuts als Staatsbosbeheer. Ene Pieter van Geel, voorman van de commissie-Van Geel, verantwoordelijk voor het rapport dat duidelijk moest maken hoe nu verder met de dieren in de Oosvaardersplassen en Han Olff die tijdens een uitzending van Pauw bleef volhouden verstand te hebben van natuur en in een verhitte discussie was met Henk Bleker, oud staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Het is de Jurassic Park. NL versie van Frans Vera , de John Hammond van de lage landen, waar een paar dieren zijn neergepleurd achter een hek en die zich te pletter fokten sinds de jaren tachtig.
Nu worden ze systematisch uitgehongerd en/of afgeschoten.
Meer dan duizend dieren staan op de nominatie te worden afgeschoten.
Massale protesten waren afgelopen winter het antwoord op het beheersbeleid van staatsbosbeheer en veel actievoeders gingen de dieren die er verkommerden bijvoeren omdat het leed niet meer aan te zien was.
Mensen werden daarvoor zelfs geslagen door politieagenten, ingehuurd door staatsbosbeheer.
Flikker die dienders maar achter dat hek en laat ze uitsterven!

Als je een park beheert dan ben je ook verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren daar!
Deze dieren hebben er niet om gevraagd! Waar is de dierenpolitie nu?

Het bijvoeren tijdens de winterperiode was zeer tegen de zin van Staatsbosbeheer omdat dat natuurlijk het op natuurlijke wijze uitsterven van vele van de door hen zelf geplaatste dieren in de weg staat.
Het zijn er teveel, het gebied is totaal ongeschikt en er staat een hek omheen waardoor de enorme populatie op de totaal kaalgevreten gronden niet weg kan om elders eten te vinden.

Een in elkaar geknutselde biotoop waarin grotere dieren zijn uitgezet en aan hun lot over gelaten.
Het enige natuurlijke dat daar voor handen is, is voorplanting en die is gerealiseerd. Nu zijn er door menselijke idioterie teveel en moeten ze maar massaal worden afgeknald en naar de destructor. Inderdaad, de destructor, want opeten mag dan weer niet. Hoe ziek moet het nog worden!

Het is niet meer dan een dierenattractiepark op babyschaal met een hek erom.

Alsof dieren geen rechten hebben! Wie was er het eerst, de dieren of de mens!