Ja, laten we het eens over Polen hebben!

Een van de dwarsliggers van de EU, Polen.
Polen verstiert, net als Hongarije, de onderlinge verhoudingen in Europa en daar moet actie op komen.

Er zitten 195.000 Polen in Nederland, en de vraag dient zich aan of je dat moet willen.

We importeren de meest onnodige zaken uit Polen, wat dacht je van pluimvee, aardappels, appels, boter en melkvetten, levende dieren en vlees- en slachtafval.
Daarnaast natuurlijk de non-food producten die we ook zelf zouden kunnen maken maar ik beperk mij tot de boeren.
We hebben natuurlijk zelf geen eigen koeien voor zuivel, varkens en kippen voor vlees en slachtafval en aardappelen en appels verbouwen kunnen we natuurlijk ook niet!
Nee, indertijd was het beleid de boomgaarden te kappen als van de Sterappel, doodzonde!
We moeten weer als land gaan functioneren en niet hooguit als onderdeel van…

Laat die Poolse boeren hun eigen appels en slachtafval maar opvreten!
We zijn de grootste vleesexporteur van de EU. Moeten we dan troep uit Polen halen?
We maken onze eigen boeren het leven zuur en halen vervolgens wat we hier zelf kunnen produceren goedkoop uit Polen?
Is het de bedoeling dat we al onze eigen boeren het mes op de keel zetten en achter hun rug producten importeren die we zelf kunnen produceren tegen lager tarief ?
Dat is hetzelfde als wanneer je sigaretten gaat kopen terwijl je zelf een tabaksplantage bezit.
Ook de glastuinbouw, waar veel Polen werken, zou op de schop moeten.
De grootschaligheid zou een halt moeten worden toegeroepen, verbouw wat we zelf consumeren.

En als er daar al personeelstekorten zijn, zijn er genoeg werklozen die vuile handen kunnen laten wapperen in de kassen voor fruit of planten.
Verbouw niet alleen om te exporteren en importeer dan goedkopere producten uit landen als Polen.
Onze kippen- en varkensvlees wordt in enorme hoeveelheden geëxporteerd en we importeren vlees uit het buitenland, compleet belachelijk!
Ik zie het verdienmodel wel maar een dergelijk exportland wil je niet zijn.
Ik zie ook de politieke concurentiehaantjes.
Maar niet ten koste van onze eigen boeren!
Nogmaals, aan de grootschaligheid en megastallen moet een einde komen.

We importeren voedingsmiddelen uit heel de wereld.
Dit brengt een enorme voetafdruk met zich mee aan milieuschade.
Daarnaast is het zo dat wat je op eigen grond verbouwd gezonder is voor bevolking daar waar men leeft.
De producten die groeien op eigen bodem is precies wat een mens uit die regio nodig heeft.
Alleen zijn we op gebied van voedsel verbouwen verworden tot een ontwikkelingsland.

Producten van de andere kant van de wereld zijn misschien lekker maar in veel mindere mate gezond voor ons in ons klimaat.
Maar uit financiële overwegingen zijn er veel producten die we zelf verbouwden verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor puur en alleen maïsvelden zover je kijkt.
Herinner je je de prachtige korenvelden uit lang vervlogen tijden nog?

Het is redelijk bizar en in mijn ogen totaal ongewenst evenals de producten die vanuit Polen ons land binnenkomen.
Eruit met de import uit Polen en mede versterkt ook door de misdragingen van de Polen tegenover Oekraïne zou een streng sanctiebeleid dat er in voorziet dat overbodige producten uit polen als melk producten, kippen en aanverwante producten Nederland niet meer binnen komen een pre zijn.
Kortom een boycot op Poolse producten lijkt mij gewenst.

Als de Polen de zaken zo op de spits drijven met blokkades en de verspilling van graan op wegen en spoorwegen aan de Oekraïense grens en de regering Tusk/Duda doet er niets aan, afkappen die hap!
Ongekend schandalig!
Het lijkt erop alsof de Polen Poetin in de kaart willen spelen door aanhoudend tweespalt te zaaien.
Misschien een egoïstisch menselijk trekje, triest maar toch kun je er je eigen glazen mee ingooien.

We hebben zelf onze eigen boeren!
Die hoeven niet het onderspit te delven tegen de goedkope brol afkomstig uit Polen.
Alles draait alleen maar om het verdienmodel.

Zie Polen, alles heeft zijn weerslag!
Bedank je zich schandalig gedragende agrariërs maar.
Verkoop je zooi maar aan Poetin wat mij betreft.

Lex talionis

Si vis pacem, para bellum

Slava Ukraini