Is Rutte een Alien?

Je zou het je gaan afvragen wanneer je het debat rond de Ruslandzaak van Halbe Zijlstra enigszins volgt.

De vragen die de Tweede Kamer heeft zijn zelfs voor een kleuter duidelijk: wanneer, hoe en waarom?
Rutte pareert elke vraag met vage antwoorden, zogenaamd als zijn eigen visie, draait rond de pap en lijkt te proberen zijn doofpot stevig dicht te houden.
We hebben vroeger allemaal geleerd: als je wat gevraagd wordt, dan geef je eerlijk antwoord! Dan draai je niet om de hete soep heen met vage aanduidingen en zaken als: dat heb ik even niet scherp of dat weet ik niet meer. Slappe prietpraat!
Een premier met Alzheimer doet zijn werk niet naar behoren.

Op de vraag of hij een foute inschatting maakte door eerst de publicatie van de Volkskrant betreffende de onthullingen van Zijlstra af te wachten en niet de Kamer te informeren terwijl dit grondwettelijk geregeld is, vind Rutte dat hij een terechte overweging gemaakt heeft. Rutte heeft de primeur van de Volkskrant in zijn overweging zwaarder laten wegen dan zijn grondwettelijke plicht volgens artikel 68 à la minute de Kamer te informeren!
Op de vraag van de Kamer of hij met het informeren gewacht zou hebben tot publicatie van de Volkskrant, al duurde het bijvoorbeeld zes weken, kon hij geen zinnig antwoord geven.

Er stond een ontmoeting van Halbe Zijlstra in Rusland gepland. Wat nou als dit verhaal pas naderhand boven tafel was gekomen? Je zou er vanuit kunnen gaan dat de Russen al lang op de hoogte waren en daarmee zou het moment wanneer Zijlstra leugens bij de Russen zou aankaarten wel eens heel pijnlijk geworden kunnen zijn.

Het moge duidelijk zijn dat Rutte de meute een zoveelste loer probeert te draaien en in zijn eigen fantasie gelooft. Als in het verleden, heeft deze MP in de acht jaar dat hij deze functie bekleedt nog niets geleerd en minacht hij de Kamer en het volk. De oppositie krijgt geen bevredigende antwoorden en Geert Wilders van de PVV heeft een motie van wantrouwen tegen Rutte ingediend. Deze werd gesteund door Lilian Marijnissen van de SPEsther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Thierry Baudet van Forum voor Democratie. De verlossende stemming volgde en de motie werd verworpen. Lodewijk Asscher van de PVDA maakt wel nog een voorbehoud, geen steun tenzij.

De vraag die we moeten stellen is: hoe lang blijven we hier nog met politici zitten die alleen naar de eigen zak praten, informatie achterhouden en belangrijke dingen spontaan niet meer weten?
Het is wel zo dat de oppositie gehakt probeerde te maken van de fantasia-verhalen van Rutte en dat zelfs de NAVO  teleurgesteld is in Nederland. Hoe kun je zo stom zijn en dan met droge ogen zeggen dat je altijd het landsbelang voor ogen hebt.

Gezien het aantal malen dat Rutte het woord ‘wegingen’ in de mond nam, zou hij denkelijk beter op zijn plaats zijn als ambachtelijke kruidenier.

Nee, het staat als een paal boven water, Rutte is echt niet van deze planeet!