Hoe hypocriet is de politiek?

Zit ik naar een uitzending te kijken van ¨Goedemorgen Nederland¨ waar één van de tafelgasten een VVD-kamerlid is.

Bente Becker, ze heeft looks dat moet ik haar nageven. Maar de manier van denken vond ik toch een beetje twijfelachtig.

Wat mij vooral stoorde is dat er nogal laconiek gedaan werd over het feit dat er vier rookruimtes zijn bij de Tweede Kamer en dat er in de kantine van de Tweede Kamer vette kroketten en ander ongezond voedsel, dan wel junkfood wordt geserveerd. Alle argumenten werden eigenlijk van tafel geveegd onder het mom van dat er keuzes moesten zijn.

En de burger dan?

Juist de politiek heeft in mijn optiek een voorbeeldfunctie en het kan niet zo zijn dat moraalridder Paul Blokhuis (CU) belerend de rookruimten en de verkoop van junkfood aan banden wil leggen voor de gewone man  om gezondheidsrisico´s te verminderen terwijl de politiek er zelf vervolgens gewoon vrolijk mee door gaat.

Begin eerst maar eens bij jezelf!

Neem nu Klaas Dijkhof.
De Partij voor de Dieren deed aangifte  tegen Klaas Dijkhof (VVD) voor het oplaten van vijfhonderd  zogenaamde proefballonnetjes in Den Bosch, tjonge, wat een humor ook!

Maar … waar was de handhaving op dat moment?

Aangezien we zo langzamerhand vergroeid lijken te zijn met de plastic soep en we niet meer weten hoe er ooit weer vanaf te komen, weten we ook dat er enorme hoeveelheden vogels en vissen sterven omdat we ons vervuilende gedrag maar niet willen inkapselen. Dijkhof doet er schijnbaar moeiteloos nog een schepje bovenop.

Huishoudens worden op allerlei manieren gedwongen hun huis en tuin vol te zetten met bakken, tonnen en containers teneinde schadelijke stoffen te verzamelen ter recycling, en dan zal deze Dijkhof het milieu op eigen houtje nog eens even lekker vervuilen.
Aangezien deze Dijkhof er in de recente geschiedenis al meerdere dwaze ideeën en opmerkingen op na schijnt te houden, lijkt het erop alsof zijn eigen brein intussen is aangetast door de plastic soep.
Dijkhof kan dan denken dat de plastic soep niet zo heet wordt gegeten dan dat ze werd opgediend, maar hopelijk zullen deze proefballonnen hem deze keer een serieuze indigestie bezorgen.

Kortom, de hypocrisie van VVD-prominenten ten opzichte van de burger kent evenals een ballon hoegenaamd geen grenzen!

Klaas Dijkhof, een politicus met voorbeeldfunctie,  minacht het milieu en de dieren die er in moeten leven. Maar natuurlijk ook kinderen hebben recht op natuur! Het gaat ons allemaal aan!
Dit dient dus zeer zwaar bestraft te worden voor sluikstorten als een crimineel delict!

Aangezien de boete per weggeworpen stuk afval in het milieu € 140,00 bedraagt mits ouder dan veertien jaar, en dat is Dijkhof, waarvan akte, zou ik de rechter willen adviseren een strafmaat te hanteren van 500 x 140 = € 70000,00 en deze te handhaven!

Milieudelicten dienen met harde hand de kop ingedrukt te worden, zeker voor individuen met een voorbeeldfunctie! Harder straffen geldt namelijk niet alleen voor de burger!