Hennis en Middendorp kop van Jut op defensie!

Het moge bekend zijn, we hebben een defensie zonder hoofd!

Het is een trieste dag voor defensie en de vraag is, aan wie is dat te wijten?

Ten grondslag aan het opstappen van de generaal Tom Middendorp en de getergde minister van defensie Jeanine Hennis-Plasschaert ligt het dodelijk ongeval met een ondeugdelijke mortiergranaat op 6 juli 2016 in Mali. Maar er waren meerdere blunders bij defensie in het nabije verleden.

Bulgaarse rotzooi werd aangekocht, ongekeurd en veel te lang en verkeerd opgeslagen bij te hoge temperatuur en is geëxplodeerd tijdens een oefening in Mali in het gezicht van twee Groningse militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) die hierbij het leven lieten. Een derde militair raakte zwaar gewond.

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid OVV onder leiding van Tjibbe Joustra presenteerde een vernietigend rapport over de gang van zaken en het functioneren bij defensie en haar departement.
Het is mede daardoor dat Tom Middendorp zijn uniform nu aan de wilgen hangt.

Hennis kreeg het vandaag aan de stok met de voltallige tweede kamer en hoewel ze zich duidelijk in eerste instantie had voorgenomen haar zaak te verdedigen werd haar op dermate wijze de schuld in de schoenen geschoven dat ze besloot het bijltje erbij neer te leggen. Respect, dat wel!

In mijn optiek is dit heel jammer!
Jeanine Hennis is in mijn ogen één van de weinige integere VVD-ministers sinds jaren en ik twijfel niet aan het feit dat zij naar eer en geweten heeft gehandeld. Het is ook een leuke vrouw om te zien en over het algemeen altijd goed gemutst en vrolijk. Dat was vandaag wel anders. Echter, als ik iemand van de VVD-ers dit had willen besparen en in een eventueel volgend kabinet op buitenlandse zaken (wat ze waarschijnlijk heel goed zou doen) had willen zien terugkomen, dan was zij het wel. Ik heb een pesthekel aan VVD-ers, maar voor Hennis heb ik toch enigszins een zwak plekje moet ik erkennen. Het is wat kort dag om een beschadigde minister te laten terugkomen op een andere post, wordt gezegd, omdat het de geloofwaardigheid van de politiek zou aantasten. Welke geloofwaardigheid?
Haar kenmerkende anders zo blije lach was nu jammerlijk totaal weggestorven.

Wel bestrijd ik haar bewering dat de oorzaak niet aan de bezuinigingen te wijten zou zijn. Ik denk namelijk van wel!

Defensie is totaal kapot bezuinigd! Er is geen geld voor materieel of munitie, voertuigen worden gerepareerd met onderdelen uit donor-voertuigen, F16’s staan kapot aan de grond omdat er geen geld is voor onderdelen en/of reparatie enz. enz.
Een leger zonder materieel of munitie, stuur je die op missie? Tuurlijk niet! Het is niet de beslissing van Hennis alleen om naar Mali te gaan, maar van het voltallige kabinet!
In mijn optiek is het werk Hennis veelal onmogelijk gemaakt door de heersende cultuur binnen defensie. Als er fouten worden gemaakt zullen deze niet worden opgepakt en er wordt stoïcijns mee omgegaan. Ik herinner mij mijn diensttijd in de zeventiger jaren nog, wat er dagelijks werd weggesmeten aan levensmiddelen en materiaal was toen al onvoorstelbaar. Alles was ‘Rekening Rijk’!
Naar mijn idee zal er tussentijds weinig veranderd zijn, dus er was wel een cultuur van verspilling. Dit staat natuurlijk in schril contrast met de zware bezuinigingen die defensie heeft moeten doorstaan. Dat is mede de schuld van de huidige politiek en met name Rutte.

Als je een defensie hebt, en die heb je nodig, dan is het zaak dat deze op volle sterkte is, met volledig uitgerust materieel en munitie om een eventuele aan-/inval te kunnen pareren. Het land en zijn burgers te beschermen is de hoofdtaak van de krijgsmacht! Het lijkt mij ook normaal dat wanneer er personen sneuvelen, hetgeen in een militaire organisatie nu eenmaal mogelijk is, de legerleiding contact opneemt met de nabestaanden. Als je de reactie van de moeder van één van de jongens hoort is dat nooit het geval geweest. Pas toen de zaak door de ouders en de militaire vakbond meer dan een jaar na dato aan het rollen werd gebracht is Middendorp met een delegatie van hoge militairen bij de ouders langs geweest. Dit had natuurlijk nooit zo mogen zijn!

Als de buitenlandse missies onbetaalbaar dreigen te worden dan zal het lidmaatschap van de VN eens tegen het licht gehouden dienen te worden. Er zal eerst naar het landsbelang gekeken dienen te worden alvorens landen als Mali of Afghanistan te ‘hulp’ te schieten in VN-verband.

Natuurlijk is alles met elkaar verweven, de VN telt 193 staten als lid. En Mali is daar één van. Dus, zo gauw er een roep komt om hulp in geval van oorlog of een humanitaire ramp, wordt er een beroep op je welwillendheid gedaan en vertrek je richting crisisgebied.
Of defensie dit nu kan betalen ja dan te nee staat los van de beslissing door de politiek, zo bleek al vaker. Je hebt mortieren nodig? Ok, we bestellen snel in Bulgarije wel wat ongekeurde garantieloze rotzooi die de Bulgaren zelf ook niet durven te gebruiken.

Wat er uit Bulgarije vaak komt weten we wel … nu dus ook waardeloze munitie! Zelfs de Amerikanen weigerden ze te gebruiken vanwege de kwaliteit.
Tijdens een oefening in Afghanistan op 2 juli 2013 kwam de militaire fotografe Hilda Clayton reeds om bij een gelijksoortig ongeval met een ondeugdelijke mortier.
Vertrouw die troep niet en stuur onze jongens er niet mee op pad het onbekende in. En als je dan toch besluit die Bulgaarse brol te kopen, wacht dan geen vijf jaar om de zooi te testen en certificeren!

Rutte prees achteraf de inzet van Hennis en Middendorp en het is triest te zien dat juist deze hardwerkende integere mensen het veld moeten ruimen door de falende politieke kliek van Rutte. Het is natuurlijk wel zo dat als je minister bent op een departement je als eerste je kop ziet rollen terwijl de rest van het Haagse zootje ongeregeld buiten schot blijft. Misschien is het ook een idee voor de politiek om niet alleen een minister op defensie te zetten maar eveneens een staatssecretaris zoals op justitie. Vele handen maken licht werk en een defensie-apparaat runnen is een zware taak voor maar één persoon.

Er wordt nu druk geschoven met poppetjes en even snel is de staatssecretaris op justitie Klaas Dijkhoff  gepromoveerd en vervangt nu de minister van defensie. Hoe slecht kan het gaan? In mijn optiek deugt deze man niet en acht ik hem zeker niet voldoende capabel en vind ik hem onbetrouwbaar. We kennen natuurlijk allemaal zijn verwevenheid met het hoofdstuk van der Steur en zijn kabinet van rariteiten.
Het is dan ook niet te hopen dat deze onbenul in een nieuw kabinet werkelijk minister gaat worden, maar dat is natuurlijk mijn mening. Het zal naar alle waarschijnlijkheid de zoveelste onbetrouwbare VVD-er blijken.

Defensie zou eindelijk eens moeten leren van fouten en feitelijk zou Rutte en de gehele politiek zich diep moeten schamen!