Heeft u de Nashville-verklaring al getekend?

Nee, natuurlijk heeft u dat niet, tenzij u tot de twijfelachtige SGP club van Kees van der Staaij behoort.

Deze SGP voorman die deel uitmaakt van de Nederlandse Tweede Kamer heeft zijn hanenpoot gezet onder de vertaalde versie van de Nashville-verklaring, een omstreden gevalletje dat homoseksuelen, transgenders, seks voor het huwelijk en dergelijke zaken streng veroordeelt.
Ook volgens het document zou men het huwelijk het gehele leven met één en de zelfde partner moeten belijden.
Lijden is het goede woord!
In mijn geval zou het zeer zeker op moord zijn uitgelopen.

Kees van der Staaij was één van de tweehonderd ondertekenaars van dit twijfelachtige naar het Nederlands vertaalde document.
Opsteller van de Nederlandse versie is een nogal psychotisch ogende geloofswaanzinnige genaamd Rinie van Reenen.
Een flapdrol genaamd Cees Lock (SGP) uit Hardinxveld-Giessendam probeerde op het journaal het pamflet nog enige kracht bij te zetten. Lockup!

Dat ze ze bij de zwarte-kousen-club van de SGP niet alle op een rijtje hebben moge bekend zijn, zij schijnen in een soort van middeleeuws celibaat te verkeren dat zelfs altijd vrouwen geweerd heeft, al is dit door de rechtbank als discriminatie bestempeld en verboden.
Deze zielepoten zouden waarschijnlijk nog het liefst stenigen terug invoeren onder het mom van het geloof. Wat zou Buma denken?

Aangezien de kerk een bolwerk van pedofielen en ontucht is en waar koorknaapjes en misdienaartjes met grote regelmaat goed verborgen en verdekt tot onzalige handelingen worden aangezet, vraag ik mij af hoe hypocriet dat geloof eigenlijk is. Stel je zo ´n kind van tien voor met de leuter van een zeventigjarige pater in zijn hand of erger.
Er wordt blijkbaar met twee maten gemeten. Jammer genoeg voor hen komt er steeds meer boven tafel.

De tijden dat de kerk de macht had de godvrezende burger angst in te boezemen ligt al ver achter ons.
In de moslimwereld lopen ze nog ver achter de feiten aan en het is daar nog zoals het in een ver verleden bij de Roomsen en Protestanten was: geloof of je kop gaat eraf!
De wreedheden die nu nog te zien zijn uit naam van de Koran waren eeuwen geleden al te zien uit naam van de Bijbel.  Neem nu bijvoorbeeld de kruisvaarten of de Spaanse Inquisitie.

In mijn optiek is de kerk dus een lachertje, een zootje dat steeds verder door de mand valt.
Ooit opgericht om de armen een houvast in barre tijden te geven, een naar macht hunkerend misdadig instituut dat in de loop der eeuwen door onzalige praktijken als moorden en bedreigingen, martelingen, misbruik en donderpreken steeds meer terrein won.

Uit naam van het geloof kon alles. Gelooft u het? Ik niet!
Dat er een god bestaat heb ik nog nooit geloofd en de evolutietheorie vind ik helemaal te belachelijk om over te praten.
Maar… ieder mag geloven wat hij zelf wil. Dat zou geloof moeten zijn.
Het geloof dat in kerken en moskeeën wordt gepredikt is de visie van derden die wordt opgedrongen en waarmee mensen worden gehersenspoeld.
Een vorm van massahysterie de het makkelijkst vorm krijgt in barre tijden.

Geloof is iets dat je hebt of niet en niemand die je ertoe aanzet.
Of je nu hetero, homo, lesbisch of transgender bent. Mensen hebben zichzelf niet gemaakt en god ook niet!

Wie is dan deze Kees van der Staaij die het nodig vindt mensen in een hokje te duwen? Ik heb van der Staaij altijd een warm hart toegedragen, niet vanwege zijn geloofs- of politieke overtuiging maar om zijn woordkeus.
In die zin had ik het idee met een weldenkend en intelligent mens van doen te hebben. Door ondertekening van dit naar het Nederlands vertaalde document is van der Staaij in mijn ogen zwaar door het ijs gezakt!

In mijn opinie is de politiek verantwoordelijk om actie te ondernemen tegen een dergelijk soort discriminatie. Als je als burger ook maar één scheve opmerking maakt ben je al strafbaar.
Maar zoals altijd haakt de politiek af.
Misschien gaat het allemaal beter als de Protestantse en Roomse geloofswaanzinnigen allemaal uit Den Haag worden verbannen.

Politiek en geloof is namelijk een slechte mix zo leert het verleden ons.

Geluiden van verzet tegen dit soort middeleeuwse onzin is al geboren, nu doorpakken en de kop indrukken!