Haags Kalifaat hanteert DDR praktijk

Inspraak is de basis van democratie!

Tenminste, zo staat het te boek!

Gezien het Eerste Kamer debat van 3 juli 2018 waarin ons voornaamste Haagse bejaardentehuis, dat zegt volksvertegenwoordigers te zijn, beslist over het voornemen van D66 minister Ollongren en de coalitie onder aanvoering van de VVD oma Helmi Huijbregts-Schiedon die ook nogal veel haast had om op een slecht onderbouwde manier te pleiten voor afschaffing van het raadgevend referendum om daarmee de democratie en daarmee het volk de mond te kunnen snoeren.

De politieke haantjes schofferen en minachten het volk op elke maar mogelijke manier. Tot overmaat van ramp vraagt Den Haag zich af waarom het vertrouwen in de politiek en politici tegenwoordig zo historisch laag is.
Tja, hoe is dit nou toch mogelijk?
Kijk eens naar het rijtje recentelijk afgeserveerde VVD´ers.
Vraag het misschien eens aan de Groningers, neem Wiebes!
We zijn gewoonweg nog altijd niet agressief genoeg!
Alhoewel er links en rechts barstjes beginnen te komen in onze ogenschijnlijke lijdzaamheid.
Als je alle ontwikkelingen in dit land puur objectief beziet, lijkt dit een logisch gevolg en het zal niet heel lang meer gaan duren alvorens de spreekwoordelijke vlam eens in de pan zal slaan.
Als Aboutaleb zegt dat het geweld dat vorige maand door een agent tegen een vrouw gebruikt werd, waarbij zij in het gezicht geslagen werd zelfs met een knuppel, niet proportioneel was, vraag ik mij af wat dan wel. Met dit gedrag jaag je de bevolking in self defense mode en mijn idee zou zeker zijn: terug slaan!
Diezelfde Aboutaleb wil de regering excuses laten aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Misschien moet hij eens een hersenscan laten verrichten. Er zit iets niet echt goed.

Actie/reactie is een normale zaak.
Als je alle motorclubs gaat verbieden dan vraag je er om dat ze ondergronds gaan en heb je voor jezelf een groot probleem geschapen.
De agressie van de laatste tijd tegen burgemeesters etc. lijkt nog maar het topje van de ijsberg. Niet goed te praten, maar logisch gevolg.
Als mensen gekleineerd en betutteld blijven door de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden is ellende te verwachten.
Of dit nu bij Nederlanders past ja dan nee.

Ollongren heeft reeds een aantal malen verkondigd dat de resultaten van een raadgevend referendum niet aan de verwachtingen voldeden.
Je kunt je afvragen voor wie dan wel?
Is het niet zo dat de politiek na een negatief oordeel haar zin niet kan doorduwen en daardoor in macht verliest?

In mijn beleving is het enige land dat het referendum afschaftte de DDR geweest. Voor wat betreft een referendum hinken we naast België hopeloos achterop met betrekking tot de rest van de wereld.
Hou het volk arm en dom, dan creëer je macht voor jezelf!
Schaf de mogelijkheid van een referendum over het afschaffen van het raadgevend referendum af en trek alle macht naar je toe zonder gedwarsboomd te worden door het klootjesvolk!

Grootste voorstander van het referendum en mede haar kroonjuwelen was D66 (door sommigen nu al DDR66 genoemd) en juist deze partij lijkt haar bestaansrecht ter discussie te stellen door een Ollongren die nu op de barricades staat vóór afschaffing.
Deze hypocriete houding zal nog lang nagalmen!

Het raadgevend referendum zou in eerste instantie na drie jaar geëvalueerd worden, maar de minister acht dat het feit dat de burger door dit middel zich beter gehoord voelt nauwelijks bewezen is.
Dit is zoals gewoonlijk natuurlijk gewoon een kul conclusie.

Het raadgevend referendum zou verdwijnen op het moment dat het door het correctief referendum zou worden vervangen. Bepaald in een reparatiewet en horizonbepaling artikel 1a uit 2015.

Als de wetgever een wet indient maar het volk besluit via referendum tegen, dan kan het zo zijn dat de snode Haagse plannetjes helaas niet kunnen doorgaan. Dit houdt dan natuurlijk in dat de macht bij het volk zit en dat dwarsboomt dan meteen de Haagse machtsspelletjes.
Dat is ook meteen de essentie van democratie!
Het feit dat politici vaak in de ik-vorm spreken is bedenkelijk en zegt vaak al genoeg.

Ook zo tijdens het debat in de Tweede Kamer vorige week over de afschaffing van de dividendbelasting met vragen aan Kalief Rutte, die deze bleef parreren onder verwijzing naar artikel 67 waarin geheimhouding verplicht was ter bescherming van de multinationals die tijdens de formatie van Rutte III op schoot hadden gezeten.
De coalitiepartijen hadden blijkbaar voor zichzelf besloten dat het niet nodig was de vaste voorzitters te sturen maar kwamen op de proppen met kwalitatief een stuk mindere vazallen teneinde het woord te verkondigen.

Zo ook een arrogante, gebrilde VVD-zoutzak in de persoon van Helma Lodders die zich achter een ingestudeerd riedeltje bleef verschuilen ten tijde van de prangende vraag van Jesse Klaver van Groen Links of dat de VVD achter een eventueel referendum ten opzichte van de afschaffing van dividendbelasting en dus een cadeautje naar buitenlandse aandeelhouders van 1,6 miljard per jaar zou staan.
Het antwoord op die vraag moet nog steeds komen.

Klodders kroop op de kansel om met trillende stem een hoop stamelende prietpraat uit te kramen en refereerde constant naar het regeerakkoord waarin de dividendbelasting een onderdeel van het totaalpakket zou zijn maar gezien het dubieuze opleidingsniveau van deze trien (ik bedoel Mavo en kraamzorg?) vraag ik mij af in welke bestuurlijke handen wij ons zo langzamerhand bevinden.

Ook de VVD Duitser Klaas Dijkhof, die ten tijde van het eerder genoemde debat Lodders in de vuurlinie plaatste omdat hij zelf niet aanwezig was, laat de DDR-regels gelden door te stellen dat de bijstand verlaagd dient te worden.
Waar haalt ie het! Hoe onbeschoft kun je zijn?
Honger het volk gewoon uit en geef rijksambtenaren een loonsverhoging van 7%. Zie ik het zo dan goed?

In mijn opinie zijn we onderweg naar een Franse Revolutie 2.0

Lekker ben je in dit land!