Genetisch beschadigde Stef Blok onder vuur

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok ligt zwaar onder vuur. Deze stoffige VVD-pias, heeft wat goed te maken in de Tweede Kamer teneinde het imago van Nederland in de wereld te redden.

De voltallige oppositie maar ook delen van de coalitie proberen brandhout te maken van de onvergeeflijk domme uitspraken die deze hork deed tijdens een zg. besloten bijeenkomst.
Helaas voor Blok werd deze bijeenkomst gade geslagen door een camera waardoor de beelden van zijn op zijn minst onhandig te noemen uitspraken ten opzichte van andere landen en bevolkingsgroepen wereldwijd het nieuws sierden.

Blok krijgt het vuur aan de schenen gelegd door uitspraken als, een multiculturele samenleving waar de originele bevolking nog rondloopt die bestaat niet, althans ik ken er geen, of, verschillende groepen mensen zijn genetisch verschillend en kunnen niet vreedzaam samenleven, en, Suriname is een failed state. Tevens zijn ook zijn uitspraken over de houding van Oost-Europa ten opzichte van het vluchtelingenprobleem in een paar woorden onvoorstelbaar stom te noemen!

Dat mensen van ‘gewone’ afkomst dit denken of zeggen is één ding, dat een minister van Buitenlandse Zaken dit zegt is een halsmisdaad!

Blok probeert uit alle macht zijn antwoorden op het spervuur aan vragen van de oppositie genetisch te manipuleren en draait daarmee voortdurend in een kringetje rond. Verbazend was in de aanvallen de heftige rol van coalitiepartner Pechtold (D66) maar dat is misschien te wijten aan diens persoonlijke perikelen. Helaas naar mijn idee een schijnvertoning.
Echte antwoorden, komen er van deze stijve droogkloot niet zoals het een rechtgeaarde VVD’er betaamt.

Suriname heeft de excuses van Blok niet geaccepteerd, begrijpelijk.

Het moet eindelijk eens afgelopen zijn met deze sorry-cultuur! Als je iets zegt, dan doet het er niet toe hoe. Je zegt iets omdat je dat bedoelt, en naderhand zeggen dat je het zo niet bedoelde is dan niet meer relevant! Als je iets zegt dan vind je het ook, ongeacht de term.

Het gezegde ‘een man een man, een woord een woord’ lijkt iemand als Blok onbekend!

Een vleugellamme Blok bazelde tijdens zijn verdediging in de Kamer, ademhalend alsof hij een walnoot door een tuinslang probeerde te zuigen, en straalde de gekende VVD-arrogantie uit, met er niet toe doende kreten. Hij draaide om de pap heen, wilde blijkbaar gerichte vragen niet begrijpen en kwam met ingestudeerde excuses zoals al eerder eens het geval was.

Deze minister is totaal ongeloofwaardig! De excuses van Blok zijn puur voor de bühne! Het hele debat was in mijn ogen fake!

Een motie van wantrouwen, ingediend door de oppositie, zal zeer waarschijnlijk stranden doordat de coalitie de gelederen wederom sluit, maar wederom is een VVD-pias zwaar beschadigd!

Blok, pas op je tellen! Als je op dergelijke wijze denkt te kunnen haatzaaien om zo cultureel verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten, zetten we jou uit in plaats van Lily en Howick!

Deze VVD-asshole kan daar wel wat mee.
Harbers zou trouwens makkelijk het tij nog kunnen keren voor deze kinderen, maar is hij mens genoeg?