Franse revolutie 2.0?

Ik ben blij, ja inderdaad, BLIJ!

Je kunt het geweld in Parijs en Brussel veroordelen, maar het is een logisch gevolg van de inhaligheid en het kaal schrapen van de autochtone bevolking in het algemeen.
Wat begon als een aanklacht tegen de hoge brandstofprijzen heeft een veel bredere kern van ontevredenheid over het functioneren van de overheden.

Wat we nu in Parijs  zien gebeuren is een soort Franse Revolutie die losbarst door de enorme onvrede die zich op dit moment overal ter wereld lijkt te ontwikkelen.
De machthebbers zijn totaal verstoken van invoelingsvermogen en graaien onverdroten door.

De autochtone bevolking wordt op systematische wijze uitgeknepen en uitgehold terwijl steeds meer asielzoekers hier mooi weer komen spelen, woonruimte, terwijl autochtonen jaren op wachtlijsten staan,  en gezondheidszorg voor nop krijgen en hun onverkwikkelijke culturen, vrouwen besnijdenis, onverdoofd slachten of eerwraak en gedwongen huwelijken, vrijelijk kunnen importeren.
Dit terwijl de huizenprijzen door het dak gaan, de huren astronomisch zijn en de zorgkosten ieder jaar weer stijgen.

Mensen met een laag inkomen worden gesmoord en de armoede rukt op. Kinderen worden afhankelijk van Sinterklaas-giften van anderen omdat de ouders het geld er niet voor hebben. Pensioenen worden niet geïndexeerd en ouderen die hun hele leven hebben kromgelegen om de maatschappij op te bouwen kunnen op een houtje bijten.

De armoede rukt op! De voedselbanken zitten aan hun max. Het gaat goed met Nederland!

De regeringen doen niets anders dan, wanneer daar protesten tegen komen, wat een normale zaak is, dat met harde hand de kop in drukken.
Dat het op bepaald moment tot een uitbarsting moest komen was een kwestie van tijd en dat deze storm zich verder gaat uitbreiden staat buiten kijf wanneer de regeringen geen toegiften gaan doen.

Voor een rustige samenleving is het van groot belang dat een regering, die ten dienste staat van het volk, het volk tevreden houdt.
Eens er ontevredenheid ontstaat en je probeert dit de kop in de drukken met traangas en wapenstokken, zal het tij zich tegen je keren en gaat het hek van de dam.

Ik ben het geheel eens met de gele hesjes, het geweld daargelaten doch onvermijdelijk.
Genoeg is genoeg!

De regering valt uitlokking ten laste te leggen. Je oogst wat je zaait.
Door het constant naar zich toe harken van financiën en uitmelken van de bevolking zijn de protesten in Parijs, Brussel en nu ook Den Haag de enige manier waarop je niet meer genegeerd wordt.

De media wil ons graag doen geloven dat het vreedzame protesten zijn die geflankeerd worden door hooligans en extreem linkse groepen die enkel op rellen uit zijn.
Focussen op bepaalde groepen en deze de zwartepiet toe spelen om een pispaalargument te hebben.
Projectie om de waarheid en de eigen incompetentie toe te dekken.

Onwaar.

Dit is een leugen en fake nieuws!

Dit is het VOLK! The power of the people!

Zo gauw het volk massaal de onvrede kenbaar maakt worden ordetroepen met traangas en wapenstok ingezet om deze onvrede te smoren om niet te hoeven luisteren naar de stem van het volk. Het wijzende vingertje focust zich op bepaalde groepen om het eigen falen te kunnen ontkennen.
Wij zijn goed en zij zijn slecht.

En het volk heeft de grens bereikt! De rek is er uit!

Een schavot en een guillotine hebben we niet meer, maar wat er aan het gebeuren is lijkt een Franse Revolutie 2.0 te zijn. Een nog nauwelijks te stoppen veenbrand die waarschijnlijk zijn weg verder door Europa gaat zoeken.

De grenzen van het uitmelken en bedonderen van de bevolking zijn bereikt en de regeringen krijgen nu een duidelijk signaal, een eyeopener.

Daar ben ik blij om!

De politiek zou zich beter minder druk maken over de vraag of het taalgebruik in de Tweede Kamer wat kan matigen en of de Brexit problemen gaat geven. De Engelsen hebben het beter gezien, Brussel harkt teveel en levert niet.
Ze zouden beter denken aan de bevolking waar ze de verantwoording voor hebben en die ze stelselmatig uitkleden, en over hoe je het volk tevreden houdt.

Politici dienen het volk te dienen, welk deel van het woord ‘Dienen’ is hen onbekend?

De politiek is tot nu toe alleen bezig zichzelf te verrijken en het volk uit te knijpen, tel dan ook je knopen!
Je kunt proberen het volk de baas te blijven maar naar mijn idee wordt dit een zware beproeving.

Het gaat goed met Europa, toch?