En zo werd een visionair geboren!

20 maart 2019 gaat de boeken in als het jaar waarop het volk de gevestigde orde op zijn grondvesten deed schudden!

Forum Voor Democratie deed mee aan de Provinciale Staten verkiezingen om, samen met Jesse Klaver van Groen Links een verpletterende overwinning te behalen en niet in één provincie maar in alle provincies. Thierry Baudet is in mijn ogen een visionair.

Natuurlijk bleef de VVD de grootste partij in de Eerste Kamer maar ondanks dat een verliezer.
De PVV verloor flink, zelfs in Venlo, traditioneel het bolwerk van Wilders.
Het CDA van Adolf Buma moest in elke provincie bakzeil halen, wat er met deze vent gebeurt is is mij niet duidelijk. Ik heb ooit de nodige sympathie voor hem gehad maar sinds hij met de coalitie meeregeert vind ik hem een onuitstaanbare snuit hebben waarbij een Gestapo pet niet zou misstaan.
En broekemanneke met geldingsdrang en de grote bek Rob Jetten, deze betweterige kleuter had het nakijken, D66 werd gescalpeerd.
Ja Jetten, steek je kop op de verkeerde manier boven het maaiveld en we maken je een kopje kleiner!
De enige die er eigenlijk nog een beetje voordelig afkwam in de coalitie was Gert Jan Segers van de C.U., maar die heeft dan ook een eerlijk verhaal en durft op zijn stappen terug te komen.

Baudet werd door de voltallige coalitie uitgekotst, uitgehoond en voor gek versleten. In mijn ogen is hij een visionair die begrepen heeft waar de pijn feitelijk zit.
Wat we zagen gebeuren was een een soort flashback van wat Pim Fortuyn deed bij de Tweede Kamer verkiezingen van 2002, een monsterzege behalen die niemand verwachtte.

Waarom?

Om de doodeenvoudige reden dat hij niet de arrogantie had ten opzichte van het volk, arrogant was hij zeker en dit vooral met een sneer en humor tegen de gevestigde orde.
Maar daarnaast wist hij heel goed waar het volk behoefte aan had.

Baudet ziet dat ook!
En evenals Fortuyn, een enorm charismatische man die een toch wel heel speciaal charme bezat waarmee hij een ieder aansprak, heeft Baudet dat in zekere zin ook.
En net als Fortuyn weet Baudet waar de kansen liggen en wat er moet veranderen in dit land om het voor de autochtone bevolking weer leefbaar te maken. In zijn speech legde hij de vinger precies op de zere plek.
Natuurlijk zullen niet alle denkbeelden iedereen evenveel aanspreken omdat je het eenvoudigweg niet voor iedereen even goed kunt doen.
Maar we hebben hier wel te maken met een denker, en dat is belangrijk. Anders dan Rutte, die natuurlijk ook denkt maar op een heel ander niveau en alleen voor de rijken.

FVD heeft de PVV zowat gehalveerd en de diverse journalisten op televisie braken hun hersens over waar dat aan zou kunnen liggen.
Ik denk dat het meer dan duidelijk is.
In de tijd dat Wilders opkwam nadat hij de VVD verlaten had en de PVV ontstond met het bekende geluid dat schopte tegen de gevestigde orde, werd deze partij ook enorm doordat het sinds Pim Fortuyn niet meer zoiets gegeven had, een geluid tegen de gevestigde orde die het opnam tegen de graaiende machthebbers en de dingen gewoon duidelijk bij naam noemde.
Echter, de boodschap van de PVV, het Islamverhaal, en het maar constant door de strot rammen van steeds opnieuw hetzelfde verhaal alsof het eigenlijk verder nergens anders meer over ging, is de kiezer gaan storen.
De aanhang werd PVV moe!
Ook het feit dat het enige lid van de PVV, Geert Wilders zelf is en er dus geen leden zijn die op enig moment invloed kunnen hebben op het gevoerde beleid, heeft de PVV geen goed gedaan.

Baudet zet ook in op immigratie en de grenzen van Europa, het referendum etc, maar is wél een ledenpartij!
Leden kunnen dus invloed uitoefenen op de koers en dat is van groot belang.
Belangrijk is denkelijk ook de manier waarop Wilders en Baudet van elkaar verschillen in benadering.
Geert Wilders kan zeker zeer scherp uit de hoek komen en op sommige punten heeft hij nog steeds gelijk maar het verhaal blijft een herhaling van zetten.
Soms is het ook werkelijk bij het botte af, zo erg dat het niet meer leuk is om naar te kijken.
Baudet heeft een belezen en veel meer doordachte, charmante en zelfs poëtische manier van zijn ideeën voor het voetlicht brengen.
De oppositie weet niet altijd raad met hem en probeert hem, zeker als het gaat om zijn klimaat denkbeelden, als een gek weg te zetten die het maar half begrepen heeft.
Feit is echter wel dat de geleerden wereldwijd op het gebied van klimaat ook nog steeds over elkaar heen buitelen en waarbij een heel groot deel, hetgeen Baudet hoog houdt, volledig onderbouwen.

Baudet haalde een quote van Hegel aan waarin hij zegt, “De uil van Minerva vliegt pas uit bij het invallen van de duisternis.” Maar Hegel zegt ook, ”De moed die worstelt is beter dan de zwakte die voortduurt.”
Er moet inderdaad een einde komen aan de zwakheid om veranderingen te kunnen bewerkstelligen.

De eerste slag is binnen en denkelijk is in de Tweede Kamer alle zitvlees van schrik van het pluche gevlogen.