De nationale politie is ziek!

We zijn er zo langzamerhand wel aan gewend (maar ook beu), een tranendal aan jammerende politieagenten knalt uit je beeldbuis omdat ze een strenger beleid proberen af te dwingen of een nog hoger loon.

Nu komt de korpschef, jaja, Erik Akerboom met de EIS dat zijn onderdanen een stroomstootwapen moeten kunnen gebruiken.
We zijn er natuurlijk ook van op de hoogte dat er in het verleden nogal wat incidenten zijn geweest (ook in het buitenland) met dit zeer omstreden middel waar Amnestie International eerder al voor waarschuwde.
Schietoefeningen worden al massaal genegeerd door agenten met als resultaat onnodige doden, jonge meisjes worden belaagd met de wapenstok, te pas en te onpas wordt bij mensen pepperspray in het gezicht gespoten, en dan wil je deze kwezels nu ook nog met stroomstootwapens uitrusten?
Kunnen we niet beter meteen voor een Robocop of Terminator gaan?

Erik Akerboom, de man van Lisse, en ja daar hebben ze dus niet alleen bloembollen maar ook studiebollen, hield zijn betoog in het licht van de steeds meer toenemende agressie ten opzichte van politieagenten, begrijpelijk.
Agressie is natuurlijk nooit een goed middel.
We weten dat agressie op zijn beurt weer agressie uitlokt, dat was zo in het stenen tijdperk en in de middeleeuwen en nu nog steeds.
Hoeveel doden wil je dat er gaan vallen Akerboom?

Het lijkt erop alsof de politieagentjes in tranen willen aangeven dat de burger zich massaal tegen hen gekeerd heeft en in tegenstelling tot het verleden totaal geen respect meer heeft voor het gezag. Dit klinkt allemaal nogal eenzijdig en is alleen vanuit het standpunt van de dienders gezien, projectie dat is hier een meer passend woord.
Je kunt je nu afvragen wat er aan ten grondslag zou kunnen liggen en dan kom je al snel op het onderwerp, respect!

Respect is iets dat je niet zomaar krijgt! Respect is iets dat je moet verdienen! En dat verzuimen ze, simpel!
Respect dient dan wel wederzijds te zijn!

Aangezien, en ik spreek ook uit ervaring, jonge slecht gescreende in een uniform gehesen blagen, die zich doordat ze dat uniform dragen meer voelen dan een ander, de burger provocerend en met aanmatigende arrogantie behandelen.
Ik heb eerder al eens gezegd dat de slogan ¨de politie is je beste vriend¨ al lange tijd is achterhaald.

De vele incidenten waarbij politieagenten betrokken geweest zijn en waarbij een dodelijke afloop het gevolg was, met daarbij opgeteld dat deze patsertjes niet uit het korps verwijderd en vervolgd werden zijn legio.
Als het korps, dat bij incidenten de rangen sluit, zich naar de burger toe niet op gepaste wijze weet te gedragen, moet dat dan andersom wel verwacht kunnen worden?

Agressie lokt agressie uit en geweld lokt geweld uit en als je dat wilt gaan bestrijden met nog meer agressie dan is de uitkomst dat alle respect verloren gaat en dat de tegen-agressie alleen nog maar heviger zal worden.

Er zal eindelijk eens een dialoog moeten plaatsvinden tussen de politie en de burger en er zal een weg gevonden moeten worden waardoor de burger het respect voor de politie zal herwinnen.
Zoals de kaarten nu liggen zijn we daar nog heel ver vandaan.

De burger heeft geen respect voor een broekie dat nauwelijks droog is achter zijn oren maar omdat hij toevallig een uniform draagt, wat daar dan nog van over is, meent je op arrogante manier te moeten benaderen.
Denk erom dat wanneer ik het intimiderende gedrag van duwen en trekken van zo ’n triggerhappy joker ervaar dat ik hem naar alle waarschijnlijkheid op den duur ook op zijn bek stamp.

De politie wil het maar niet leren en blijft de burger provoceren. Lang, heel lang hebben ze zich oppermachtig gevoeld op straat maar de burger is ook mondiger geworden en geëvolueerd. En deze slaat terug!
Niet alleen tegen de dokter maar ook tegen de dienders. Als deze dat met bot en intimiderend gedrag beantwoorden dan kun je rottigheid verwachten.

De resultaten van de politie zijn over het algemeen bedroevend te noemen. Alleen al in Amsterdam zijn ze totaal de greep op de criminaliteit volledig kwijt.
Het lijkt er dan ook vaak op of ze hun frustratie willen afreageren op de gewone burger. Neem nu een Turk of Marokkaan of Antilliaan die toevallig in een dikke auto rijdt.
Oompje agent kan onmogelijk bepalen of deze meneer of mevrouw niet toevallig een goeie baan heeft met een dik salaris waar die dikke bak van betaald wordt.
Maar nee, een dergelijke automobilist wordt op elke hoek van de straat aangehouden als zijnde verdacht, soms meerdere keren per dag.
Om gek van te worden en ik ken mensen die dit regelmatig overkomt.

De politie van Tilburg, statistisch gezien de crème de la crème van Nederland als het gaat om irritant gedrag ten opzichte van de burger, heeft het vaker gepresteerd om als ik laat thuiskom en ik kom ze nogal eens tegen bij een rotonde in Tilburg, ik ze in mijn spiegel een rondje zie draaien om spoorslags achter mij aan te blijven rijden.
Ik houd mij dan natuurlijk zeer braaf aan de snelheid, iets dat voor hen toch redelijk frustrerend lijkt te werken. De agentjes van Tilburg maken er zelf een sport van om systematisch veel te hard door de stad te rijden en sinds enige tijd dan ook nog ´s avonds laat met sirenes door woonwijken.
Je waant jezelf in Manhattan. Irritatie ten top!

En dan nu komt Akerboom met zijn taser, we weten al wat dat voor effecten kan hebben, zeker als oom agent niet op de hoogte is van de eventuele geestelijke dan wel fysieke gesteldheid van het beoogde slachtoffer. Neem bijvoorbeeld mensen met hartproblemen of epilepsie!
Mensen blijven dood door die dingen en om dan deze middelen te verstrekken aan het type agentje dat met zijn onverantwoord gedrag heden ten dagen de straten blauw kleurt lijkt mij een totaal onzinnig idee.

Mede in ogenschouw genomen dat agenten jonge meisjes met wapenstokken te lijf gaan, zegt dat iets over de attitude en genoeg over wat er nog komen gaat.
Het zou bijna een goed idee lijken een ploertendoder als standaard uitrusting in de broekspijp te steken teneinde je tegen het steeds verder escalerende politiegeweld te wapenen.

Als de wolk van treurnis bij het politiekorps is opgetrokken wordt het voor het politiekorps tijd de hand in eigen boezen te steken en eens te bedenken wat ze feitelijk fout doen en hoe ze de burger op respectvolle wijze tegemoet kunnen treden teneinde zo zelf het respect terug te krijgen waarop ze menen recht te hebben.

Maar zoals het er nu voorstaat geef ik ze geen schijn van kans dat dat ook maar enigszins gaat lukken!
Als een meute losgeslagen wilde apen wordt dat zeker geen succes.