De bekende kers op de taart verdwijnt!

De aloude bekende zure kers op de taart staat zwaar onder druk.

Onze Limburgse kersentelers die overwegend de Morellen voor op de befaamde Limburgse kersenvlaai produceren, hebben het zwaar.
Doordat de handel wordt verpest door met name Poolse kersen, die weliswaar goedkoper maar van duidelijk mindere kwaliteit zijn.
Ook bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Polen kun je natuurlijk kanttekeningen plaatsen.

Ik heb duidelijk de indruk dat alles in dit land waar we nog trots op zouden kunnen zijn, verloren gaat of anderszins onder druk staat.
Buitenlandse bedrijven komen hier de bedrijven opkopen, trekken het kapitaal eruit en verdwijnen weer.
In de toekomst lijkt het er somber uit te zien voor Nederland, een land dat in het verleden zeer goed in staat was zijn eigen broek op te houden gezien de producten die verbouwd dan wel geproduceerd werden. Ook ten aanzien van het transport gooien lagelonenlanden steeds roet in het eten.
Tijden veranderen en door de steeds verdere globalisering en verstrengeling van economieën is het naar mijn mening zo dat wanneer er een schakel uit de ketting wegvalt, bijvoorbeeld omdat er geen handelsovereenkomst meer wordt onderhouden met een bepaald land, je de kans loopt dat er zich een ernstig tekort vormt ten aanzien van een bepaald product of eindproduct.

Ik ben van mening dat je als land zijnde je eigen broek moet kunnen ophouden. In principe moet je niet in een afhankelijke positie willen zitten die je voor onaangename verrassingen kan zetten.
Nog even en dan is de veesector en onze agrarische sector ook gedecimeerd. Onze schoenen komen al uit Turkije en voor onze kleding zijn we al lang afhankelijk van China, Thailand, India of Bangladesh en Hong Kong. Daar waar veel mensen sterven doordat ze onder erbarmelijke omstandigheden met giftige verfstoffen en oplosmiddelen moeten werken. Loonslaven  en kinderen die tegen een hongerloon de hier duur verkochte kleding produceren.

Zo ook de Limburgse Morel!

Al 50% van alle Limburgse zure kersenbomen is gerooid of gekapt. Dat is toch eeuwig zonde!
De bakkers die de beroemde Limburgse Vlaai maken (je houdt ervan of niet) gebruiken steeds vaker de goedkopere Poolse kersen. Minder goed van kwaliteit, minder vlezig en zuurder, maar wél goedkoper!
Dit wordt ook erkend door de Limburgse bakker Patrick Pijpers uit Blerick die weer echte Limburgse Morellen gaat gebruiken in zijn echte Limburgse Kersenvlaai. Kijk zo moet dat! Chapeau!
Het is dus feitelijk zo dat de Limburgse Vlaai eigenlijk geen Limburgse Vlaai meer is! Alweer een stukje Nederlandse cultuur dat dreigt te verdwijnen als er geen actie tegen wordt ondernomen. Evenals Zwarte Piet en onze trotse zeevaarders uit het verleden die aan alle kanten onder vuur liggen door een aantal halve zolen en slappe Amsterdammers die daar in mee gaan met hun Roet Pieten.
Op elke hoek staat onze cultuur onder druk. En niet alleen onze cultuur maar ook ons zelfrespect en onze zelfredzaamheid.
Nog even en dan wordt er gevraagd de molens neer te halen want er is weer eens een achterlijke die er een probleem mee heeft.

Met lede ogen moeten we toezien hoe we blijkbaar moeten opgaan in de meute en wanneer er ergens problemen zouden opduiken of oorlogen zouden uitbreken, worden producten acuut schaars omdat we die zelf niet meer of produceren, verbouwen, telen of fokken. We kunnen onszelf niet meer bedruipen en worden op alle mogelijke manieren in een afhankelijke positie gemanoeuvreerd. Slechte zaak!

Laat de kersen van onze taart niet verdwijnen!