Chapeau Halbe Zijlstra!

Chapeau Halbe, ook al kon je dan ook geen kant meer op, voor de manier waarop je de eer aan jezelf hield.

Nogmaals, de situatie was, voor een minister van Buitenlandse Zaken die een land in het buitenland moet vertegenwoordigen en wijzen op eventuele misstanden, fake-nieuws of leugens en die in die functie vooral een onbeschreven blad dient te zijn, compleet onhoudbaar geworden.
Het is jammerlijk en tragisch tegelijk te noemen dat een gedreven persoon die naar alle waarschijnlijkheid de juiste inborst heeft op deze manier het veld moet ruimen voor een onvergeeflijk stomme eigen fout.
Daarmee is dit de beste optie geweest om de geloofwaardigheid van het ambt en de Nederlandse politiek enigszins te behoeden voor nog erger kwaad dat aanblijven vermoedelijk zou inhouden. Ook al zet hij Rutte en zijn kabinet hiermee behoorlijk voor het blok. Een debat met een aangeslagen Mark Rutte alleen is dan nu, nu Zijlstra weg is, aan de orde en de oppositie wil nu weten waarom dit gelogen verhaal zo lang door Rutte onder de pet gehouden is. Rutte heeft in het verleden al vaker zaken onder de pet gehouden of bewindspersonen uit de wind gehouden als het misstanden betrof. Een voorbeeld hiervan is van der Steur.

Feit is en blijft dat Halbe Zijlstra de architect was van Rutte III. Wat hiervan zal over blijven is nog maar zeer de vraag. We zullen zien. Het is wel zo dat de sterke man van het kabinet Rutte III zojuist is opgestapt en dat de jacht nu is geopend!

Bewondering heb ik wel voor de woorden die Zijlstra sprak ten overstaan van de Tweede Kamer bij het neerleggen van zijn functie, maar aan de andere kant was dit ook zijn eigenlijk enige optie.
Helaas moeten we toch wederom concluderen dat het hier wéér om een VVD´er handelt die hier het toneel moet verlaten en dat is opvallend. Het zou deze partij misschien eens sieren alle prominenten van nu of voor de toekomst eens goed tegen het licht te houden. Zeker een ministerie als Buitenlandse Zaken is een afspiegeling van een land ten overstaan van de wereld. Als de VVD een poging zou willen wagen wederom een minister op deze post te plaatsen, lijkt het mij raadzaam eerst eens zelf in deze spiegel te kijken!

Wij wensen Halbe Zijlstra veel succes toe in zijn verdere loopbaan.