Benito Buma stoomt op naast Adolf Rutte

Het begint de eerste tekenen van fascisme te vertonen, dat weerklinkt in de woorden van Benito Buma (CDA) als hij zegt dat het referendum tegen de omstreden zogenaamde sleepwet al bij voorbaat genegeerd gaat worden.

Aangezien het minimum aan stemmen voor een referendum om deze wet, die geheime diensten en politiediensten meer bevoegdheden tot afluisterpraktijken moet geven en de privacy van een ieder in de waagschaal stelt, tegen te gaan ruim is overtroffen (407.582 keer getekend!) en de referendumwet nog niet gewijzigd danwel afgeschaft is, zal dit referendum er gewoon komen!

Aangezien de politieke partijen bestaan uit door het volk gekozen ‘VOLKSVERTEGENWOORDIGERS’ en dit incluis Buma, zou je moeten kunnen verwachten dat deze club van Haagse graftakken luistert naar de stem des volks!

Deze arrogantie is totaal ongehoord!

Helaas voel ik me dan ook door deze misselijkmakende piassen noch vertegenwoordigd, noch gehoord!

Een aantal kernpunten van fascisme valt reeds aan de horizon te herkennen en het riekt zelfs al een beetje naar een politieke dictatuur!

Buma kan zich verschuilen achter zijn christelijke grondslagen, maar in de praktijk heeft hij nu toch i.m.o. zijn ware gezicht laten zien, en daar is weinig christelijks aan!

De vraag is, en de toekomst zal dit uitwijzen, of deze uitgestreken veel- en mooiprater enige knip voor de neus waard blijkt.

Wederom wordt pijnlijk duidelijk dat de politiek de zaak flest en alleen voor het eigen gelijk daar is, schijt heeft aan de burger, de kloof tussen arm en rijk steeds verder vergroot en alle vormen van inspraak snel de kop indrukt. Het haantjesgedrag uit de oppositie werd snel verruild voor dictatoriaal geblaf!

Evenals Grapperhaus die Pechtold een ¨windvaan¨ noemde en dit nu niet meer zegt omdat hij nu minister op justitie is voor het CDA. Hoe hypocriet zijn we eigenlijk? We zullen zien hoe lang deze ‘windbuil’ het gaat vol maken! We hebben in het recente verleden meer van dit soort grapjassen gehad die al bij eerste aanschouwing geen erg integere indruk maakten en met weinig schone handjes het toneel moesten verlaten.

Het is een kwestie van tijd voor we zullen zien waar het schip strandt voor keizer Adolf Rutte III met zijn kadaverpolitiek en zijn Normale Gewone Nederlanders want zoals het nu lijkt is deze rol niet weggelegd voor de Oudere, de Zieke en de Lichamelijke of Arbeids-Gehandicapte!

Dit kabinet, dat placht te pochen met het zogenaamde beter gaan van de economie, sluit de groepen die het het hardste nodig hebben uit van het mee delen in die vooruitgang. Wel betalen, maar niets terugkrijgen.

Dit kabinet bezuinigt vrolijk door op de thuiszorg terwijl het het kabinet Rutte II was dat ervoor zorgde dat ouderen langer zelfstandig moesten blijven wonen.

Rutte III is een ‘one way street’ en je reinste vorm van fascistische discriminatie!

Baat het niet dan schaadt het niet, teken hier het referendum tegen de sleepwet.

Onthou hierbij tevens dat wij, het ‘gewone’ volk, met meer zijn dan de Haagse Bluf die met gladde praatjes zegt het volk te vertegenwoordigen!