Asscher weg, Wiebes weg, nu Rutte nog!

En het begon allemaal met Lodewijk Asscher die het als eerste aftrapte.

Het kabinet is opgedonderd, eindelijk!
Groot probleem is echter dat Rutte, de grote verantwoordelijke achter de gecreëerde puinhopen, zichzelf blijft aandienen als lijsttrekker voor de VVD in aanloop naar de komende verkiezingen, met het risico dat er een Rutte 4 komt en alle list en bedrog van dien gewoon vrolijk verder gaat.
Deze oplichter moet weg!
Van 2010 tot en met nu is het zo wel genoeg geweest.
Hij heeft zijn kansen gehad en niet benut als alleen in zijn eigen voordeel.

Tien jaar Rutte staat inmiddels synoniem voor ellende, bedrog en incompetentie.
Tien jaar lang, van Rutte 1 tot en met Rutte 3 werden zaken die mensen in ellende storten weg gelakt, onder de pet gehouden  en weg gelachen.
Het is tijd voor verandering, te beginnen met een Rutte de laan uit te sturen!
Kabinet Rutte heeft op tal van manieren de grondwet geschonden.

Rutte is in mijn optiek te veel en te vaak door het ijs gezakt en het vertrouwen in de politiek is daardoor totaal weggezakt. Niet verwonderlijk als je de effecten beschouwt die Rutte heeft bewerkstelligd in de afgelopen jaren.

Door het gevoerde beleid onder supervisie van Rutte zijn we onderweg naar een aan de VS gelijk probleem.
Je voelt en ziet in de maatschappij de agressie, ontevredenheid en paniek toenemen door maatregelen en restricties opgelegd door Rutte en consorten.

Het begon al bij de boeren die constant op hun kop werden gezeten, om de stikstof-uitstoot, door de minister van landbouw Carola Schouten (CU) die er gezien de geschiedenis een iets minder christelijk leven op nahoudt dan haar partij zou doen vermoeden.
Als deze minister haar zin zou krijgen en onze veestapel gehalveerd moet worden wordt het eerst tijd om de import van goedkoop vlees uit het buitenland als Duitsland, Polen of Argentinië te verbieden.
De uitstoot die hiermee wereldwijd gepaard gaat wordt amper vermeld.
Maar ook de export van ons eigen vlees, groenten, zuivel en fruit moet aan banden.
We moeten de producten van eigen grond zelf consumeren omdat dat ze veel gezonder voor ons zijn dan producten uit gebieden waar we niet vandaan komen en tegelijkertijd helpen we onze boeren om een eerlijke prijs te krijgen voor hun producten.
De macht niet aan de supermarkten overlaten, zodat ze ons voedsel niet hoeven te exporteren maar we zelf ook te eten hebben.
We moeten ervoor zorgen dat de boeren een goed inkomen hebben waarvan ze normaal kunnen leven en investeren in hun bedrijf.

Er moet een einde komen aan de grootschaligheid als mega-stallen en de enorme pluimveebedrijven.
Deze concentraties werken alleen virussen en volksziekten in de hand. Denk hierbij aan BSE en Qkoorts of Vogelgriep.
Maar ook de nutteloze nertsenfarms zijn een bron van virus.
Daarnaast zijn ze in mijn ogen totaal overbodig want, wie draagt er nog bont?
Russen! Dan kweken ze ze maar lekker zelf! Met Russen wil je toch geen zaken doen?

Het is belangrijk dat je als land je eigen broek kunt ophouden en dan niet alleen op gebied van scholing of voeding, maar meer ook producten in het algemeen.
We bouwen zelf nauwelijks nog auto’s en dat zou anders moeten.
Als je nu een auto uit Japan koopt, komt elk boutje en rubbertje uit een ander deel van de wereld met alle uitstoot dientengevolge.
De nieuwe auto heeft al een enorme uitstoot achter de rug vóór hij überhaupt op de weg staat.
Ook van nutsvoorzieningen als stroom en gas mogen we niet afhankelijk blijven van het buitenland, net als dat de export niet de steunpilaar van onze economie mag zijn.
Als we problemen zouden krijgen met Duitsland zitten we voor een deel in het donker en betreft het Rusland dan zitten we in de kou, kies maar.

Stoppen met globalisering en privatisering!

Het wordt tijd dat we weer een maak-economie worden in plaats van de gefaalde kennis-economie waarmee Rutte en zijn volgelingen zichzelf zo graag op de borst kloppen. We lopen op alle fronten achter en van kennis, gezien de kwaliteit van de scholing vandaag de dag, is niet veel sprake.
Taal en rekenen alleen is al een drama.
De jeugd is amper in staat een behoorlijk dictee te schrijven of een ingewikkelde som te maken.

De participatiewet, totaal geflopt.

De toeslagenaffaire waar Rutte al tien jaar van op de hoogte was en die duizenden mensen in verderf heeft gestort.
Boven tafel gebracht door Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzicht (CDA), twee politici die in mijn ogen sterrenstatus verdienen, en afgemaakt door de commissie- Van Dam.
Deze ramp heeft een aantal koppen doen rollen. Ondermeer Weekers (VVD), Snel (D66) en Wiebes (VVD) gaven het op, maar de grootste verantwoordelijke geeft maar weinig mee.
De belastingdienst wordt maar weinig aangepakt waar het zou moeten.
Tien jaar geleden werd daar door staatssecretaris Weekers al voor gewaarschuwd. “De goeden zullen onder de kwaden lijden”, was destijds zijn boodschap.
Het mooiste is nog dat de belastingdienst bij deze gedupeerden de schulden die ze zelf hebben veroorzaakt wilde claimen.
Gelukkig heeft de dienstdoende staatssecretaris, van Huffelen (D66), daar op tijd een stokje voor gestoken door deze schulden aan de overheid kwijt te schelden.

De ondeugdelijke aanpak van de Coronacrisis.
Gepruts van een sukkel op rare schoenen, Hugo de Jonge, kletst veel maar zegt uiteindelijk niks. Totaal ongeschikt.
Verkeerde besluiten voor de aanvang, de distributie en het zetten van vaccinaties.
Doelgroepen niet zorgvuldig in kaart gebracht.
Geknoei met informatieverschaffing  (ook aan GGD’s) en gepruts van het OMT.
Het lijkt er steeds op dat het RIVM geen idee heeft waarover ze praten. Over de woordvoerder van het RIVM de heer Jaap van Dissel maar niet te spreken. Deze wil ik het liefst van de beeldbuis gooien.
De rampzalige gevolgen voor de samenleving zijn nog nauwelijks te overzien en het demissionaire kabinet Rutte wil er weer een schepje bovenop doen door een avondklok in te voeren.
Een avondklok tot daaraan toe, maar waarom vanaf 20.00u? Overweeg vanaf 00.00u tot 07.00u zodat mensen nog iets aan hun avond hebben.
Daarentegen zou er eerder op vliegbewegingen uit het VK en de VS geacteerd moeten worden, alsook Zuid Afrika, om de import van deze virussen tegen te gaan.
ÉN, het verbieden van plezier cq. vakantiereisjes met vliegtuigen en touringbussen.

Bijkomend het gerotzooi van ministers en staatssecretarissen die in de afgelopen jaren het veld hebben moeten ruimen.

Het is niet verwonderlijk dat door het beleid van de kabinetten Rutte de overheid de vijand is geworden en dat mensen zich beginnen te wapenen en verzetten.
De bevolking keert zich evenzo tegen de overheid en haar dienaren als dat de overheid de burger behandelt.
Vertrouwen in de overheid is al lang verdwenen en dat krijg je niet terug als het volgende kabinet weer een Rutte zal zijn.

Rutte (petitie) dient volledig uit de politiek te verdwijnen en hij gaat zijn koters op school maar leren hoe het dan wél zou moeten.

Het kabinet Rutte III weg, nu Rutte zelf nog!
Gebeurt dit niet, dan krijgen we een herhaling van zetten waar niemand mee gediend is.
De rek is er uit bij de bevolking en je kunt maar één keer te ver gaan!

Zoals de Ruttes 1-3 de bevolking behandelde is er van een wonder te spreken dat de vlam nog niet in de pan is geslagen en dat het Binnenhof gelijk als het Capitool nog niet bestormd en gesloopt is.

Maar ik zeg u, de vege tekenen zijn aanwezig en de scheuren in de samenleving zijn duidelijk voelbaar.
Blijf je de bevolking steeds verdere beperkingen opleggen en de democratie ondermijnen dan zal de al aanwezige ontevredenheid verder aanzwellen. Dan zal de bevolking de vijand van de overheid worden en zal de bestorming van den Haag weldra een feit zijn.

Einde van de tolerantie.