Als de vos de passie preekt …

Boer pas op je kippen!

Dat was eigenlijk de eerste gedachte die in mij opkwam toen ik de slotverklaring van werelds grootste bedrieger Donald Trump zag.

Als je de afgelopen week gezien hebt hoe deze oetlul zijn bondgenoten tijdens de G7 top in de kou liet staan met zijn domme getweet weet je al bij voorbaat hoe onbetrouwbaar deze sukkel is.

De top in Singapore met de leider van Noord-Korea, Kim Jong Un is zeker een belangrijke historische gebeurtenis en het spreekt veel meer voor Un dan voor Trump dat deze top volgens sommigen geslaagd lijkt.
Maar vergeet niet, een oude vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken, en zo ook de 72 jarige opa Trump!

Trump heeft veel meer belang bij deze top dan Un. Trump deed het vermoedelijk toch ook een beetje in de broek toen hij besefte dat Noord-Korea in principe zeer wel in staat zou zijn het Amerikaanse vasteland te bereiken met intercontinentale raketten vergezeld van een eventuele kernkop.
Het was Trump er dan ook alles aan gelegen om de VS veilig te houden voor deze dreiging, een geweldige onderhandelingspositie voor een van zelfvertrouwen blakende Kim Jong Un.

De oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea duurt nu officieel al zo´n zeventig jaar. De oude leiders van Noord-Korea, Kim Il Sung en Kim Jong Il hebben inmiddels het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. De 35-jarige in Zwitserland geschoolde Kim Jong Un is nu de onbetwiste leider en gezaghebber in het Noord-Korea van vandaag. Nog steeds een dictatuur, dat wel.
Maar Un lijkt veel gematigder dan zijn voorgangers die krampachtig aan de oude waarden en tradities die destijds golden vasthielden.
Het lijkt er ook op dat Kim Jong Un meer wereldse visie heeft en daarnaar ook probeert te streven. De positie van kernmacht heeft er zeker toe bijgedragen dat deze opening van gesprek nu heeft plaats kunnen vinden. Dit was zeker geen vredelievendheid van de Amerikanen, wel bittere noodzaak. Un bereikt waarschijnlijk wel een vermindering aan Amerikaanse dreiging aan zijn adres, strategisch zeer goed gespeeld. Qua mensenrechten is er natuurlijk veel mis in Noord-Korea en daar wordt dan ook graag veelvuldig met een beschuldigende vinger naar gewezen. Echter, de VS blijven er zelf ook niet van verschoond! Abu Ghraibgevangenis en Guantanamo Bay zijn lichtende voorbeelden van Amerikaanse mensenrechtenschendingen

Trump blaast hoog van de toren en denkt nu waarschijnlijk de kat in het bakkie te hebben door het verdrag dat dan zogenaamd overeen gekomen is, maar meer dan een intentieverklaring van een A4-tje groot is het niet. Het kan echt nog aan alle kanten ontploffen. Het is dan ook zeker niet te vergelijken met de Iran deal. Bewerkstelligd door de Obama administration.

Wat mij vooral opviel aan de persconferentie van Trump was de slijmerige manier waarop hij de door hem zo verfoeide en gehekelde pers te woord stond, geef me een teiltje. Naarstig op zoek naar nieuwe bondgenoten soms?
Misschien was hij bang niet heelhuids uit Singapore weg te komen?
Feit is wél dat Trump tijdens de G7 top, intussen gedecimeerd naar G6+1 top, van afgelopen week nogal kwaad bloed heeft gezet bij de grote industrielanden als bijvoorbeeld Canada door uit de reeds getekende slotverklaring te stappen. Zo werd  Justin Trudeau de premier van Canada op een schandalige manier beledigd door met name Peter Navarro, nota bene een democraat met een hoge pet op van zichzelf, de handelsgezant van de irritant kwakende Trump. Er zou voor Trudeau een speciaal plekje in de hel zijn! Hoe haal je het in je botte hoofd!
Gezien dit soort opmerkingen en de rol van het geloof in het verleden en het heden lijkt er mij een voordeel te behalen in de afschaffing van elke vorm van dergelijke maatschappelijke excessen. De bron van veel ellende, maar dit terzijde!

Koning kraaien lijkt mij voor Trump echter nog veel te vroeg en de race is nog bij lange niet gelopen. Men zegt dat Un onbetrouwbaar zou zijn, Trump is dat met zekerheid!